Temahæftet er udgivet i tilknytning til bogen “Arbejdsret for tillidsvalgte”. Pris: Undervisningsmateriale. Ikke i handelen. Om det fagretlige system og den danske model. For tillidsvalgte og FIU-kurser i Arbejdsret. NB: KUN TIL DOWNLOAD.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4216-detillidsvalgteogfagretligesystem.pdf