Alt for få mennesker har haft glæde af den såkaldte seniorførtidspension, som ellers skulle gøre det muligt for nedslidte personer at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor bør partierne på Christiansborg ændre ordningen, så det bliver nemmere at trække sig tidligere tilbage efter et nedslidende arbejdsliv, lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard i hendes 1. maj-tale:

? Allerede i dag er mange lønmodtagere slidt ned til sokkeholderne. Derfor kræver vi i LO en retfærdig og ordentlig seniorførtidspension, som alle nedslidte kan få gavn af, siger Lizette Risgaard fra talerstolen.

En ny analyse fra LO viser, at ordningen slet ikke har levet op til forventningerne: Siden etableringen i 2014 og frem til 2016 har kun 742 personer i alt fået tilkendt seniorførtidspension. Det står i skarp kontrast til de 3.600 helårspersoner, som efter Beskæftigelsesministeriets skøn ville få tilkendt seniorførtidspension alene i ordningens to første år.

Konkret foreslår LO to ændringer i ordningen:

For det første skal det fremover være nemmere at få seniorførtidspension. Indtil nu har ordningen udelukket personer, som kan være selvforsørgende i et fleksjob, fra at få seniorførtidspension. Fremover bør det være muligt for alle, der ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, at kunne vælge mellem førtidspension, visitation til fleksjob eller ressourceforløb.

Og så skal det være obligatorisk for kommunerne at rådgive om ordningen. I dag skal borgerne kende til ordningen for at kunne søge om seniorførtidspension. De lave afslagsprocenter antyder dog, at kommunerne ikke informerer tilstrækkeligt om ordningen.

Det kan løses ved at gøre det muligt for kommunerne at indstille en borger til seniorførtidspension: Dermed vil kommunerne også være forpligtet til at informere om muligheden.

Læs LO?s analyse og forslag her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.