Let medvind.
Sådan kan den støtte, som Danmark oplever på sit ønske om at begrænse muligheden for at tage dagpenge med til udlandet eller sende børnechecks i fuld størrelse ud af landet, bedst betegnes.
I fredags var der ministerrådsmøde. Her blev sagen om koordinering af sociale ydelser drøftet blandt andet med deltagelse af beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen.
I forhold til indeksering af familieydelser, såsom børnecheck, støttede Tyskland, Irland og Østrig muligheden for indeksering, ligesom Danmark. Slovakiet, Tjekkiet, Estland, Slovenien, Polen, Rumænien, Ungarn og Italien tog afstand fra indeksering. De mener, det er et brud med ligebehandlingsprincippet i EU. 
I forhold til eksport af dagpenge udtrykte Luxembourg, Sverige, Irland, Letland, Østrig og Holland ligesom Danmark sig imod forlængelse fra 3 til 6 måneder, som Kommissionen ellers har lagt op til (læs Kommissionens udspil her). Portugal og Spanien udtrykte derimod støtte til forlængelsen. 
Nu arbejder Rådets arbejdsgruppe på området videre med sagen. I slutningen af marts forventes Malta, der har formandskabet, at præsentere et forslag til kompromis.Europa-Parlamentet er stadig ikke gået i gang med behandlingen af sagen.