Det er ofte medarbejderne, der betaler prisen for udlicitering i form af lavere løn og længere tid på offentlig forsørgelse. Det viser en ny stor forskningsrapport, som forskere fra KORA, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet står bag.
Forskerne har via statistisk data fra bl.a. Danmarks Statistik fulgt 1.478 medarbejdere, hovedsageligt rengøringsansatte, der er gået fra offentligt ansættelse til privat ansættelse i forbindelse med en udlicitering, hvor et privat firma har vundet opgaven.
Konklusionen er bl.a., at udlicitering fører til lavere løn og længere perioder på offentlige ydelser for medarbejderne. Undersøgelsen kan tyde på, at en stor del af de besparelser, der findes ved udlicitering, kommer fra dårligere medarbejderforhold i form af bl.a. lavere løn mv.
"Undersøgelsen er baseret på registerdata på individniveau og viser, at medarbejdere der overgår fra offentlig ansættelse til ansættelse hos en privat leverandør i forbindelse med en udlicitering i gennemsnit oplever et fald i erhvervsindkomsten. Uddybende analyser indikerer, at lønnedgangen kan hænge sammen med en lavere beskæftigelsesfrekvens og et lavere samlet arbejdsomfang", siger Yosef Bhatti, seniorforsker i KORA.
De nye forskningsresultater skal ses i sammenhæng med tidligere internationale forskningsresultater, der opsummeres i den nye forskningsrapport: Udlicitering betyder bl.a. øget ledighed, længere arbejdsuge uden kompensation, fald i antal fuldtidsstillinger, højere arbejdstempo, lavere sundheds- og sikkerhedsstandarder, forringet fysisk arbejdsmiljø, dårligere efteruddannelse og øget sygefravær. Rapporten nævner dog også positive resultater, fx viser nogle studier øget jobtilfredshed og bedre kontakt til ledelsen efter udlicitering.

FTF: Drop ideologiske kæpheste
FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, mener, at rapporten bør vække til eftertanke hos regeringen, der i sit regeringsgrundlag vil øge udlicitering og konkurrenceudsættelse med den begrundelse, at opgaverne kan gøres bedre og billigere i det private.
"Regeringen bør droppe sine ideologiske kæpheste og lytte til forskerne. Udlicitering kan godt give mening på udvalgte områder, men det er afgørende, at hverken kvalitet eller medarbejdernes arbejdsforhold forringes, sådan som vi har set det i mange tilfælde", siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
FTF stiller sig desuden kritisk overfor påstanden om, at der kan spares mange offentlige skattekroner ved udlicitering. Det er afgørende fremover at medregne øgede udgifter til dagpenge og deraf lavere skattebetaling ved øget ledighed, hvilket den nye undersøgelse dokumenterer er et problem.
Dårlige arbejdsforhold belaster kommunekassen
"Det er vigtigt, at kommunerne tænker deres udbud igennem og sikrer, at medarbejderne bliver ordentligt behandlet og ikke slides ned i et oppisket tempo, når opgaver udliciteres. Dårlige arbejdsforhold går også ud over kommunekassen, hvis opgaven bliver udført ringere og skal hjemtages i forbindelse med fx konkurs i det private", påpeger Bente Sorgenfrey.
Hvis det offentlige kun fokuserer på pris ved udbud, risikerer de at stå med en større regning på længere sigt, viser en række eksempler fra ind- og udland samt mange danske kommuner. FTF mener, at der behov for mere viden og en professionalisering af udbudspolitikken, så der ikke kun er fokus på økonomi, men også mennesker, kvalitet og medarbejdere.
"Der er brug for en national Offentlig-Privat-enhed, der kan koordinere og sprede gode erfaringer. Enheden skal sikre, at vi får skabt et bedre og mere professionelt offentligt privat samarbejde", mener Bente Sorgenfrey, FTF, der sammen med Dansk Erhverv har forslået regeringen at oprette en ny OP-enhed.