Fagbevægelsen kan og må ikke stå stille i en tid, hvor nye, store udfordringer bliver ved med at dukke op. Sådan lyder opfordringen fra forfatter Bjarne Henrik Lundis. Han har samlet 17 faglige meningsdannere, blandt andet FTF’s formand, til at give deres bud på fremtidens fagbevægelse i bogen "Mere bevægelse – fagbevægelsen i fremtiden".
Bogen giver et nuanceret blik på fagbevægelsens historie og sætter fokus på fremtidens udfordringer – fx digitaliseringens potentielle indvirkning på arbejdsmarkedet, der kan resultere i automatiseringen af tusindvis af stillinger, eller det voksende freelance-arbejdsmarked, der udfordrer overenskomsterne.
I mødet med sådanne tendenser er det vigtigt, at fagbevægelsen får taget de grundlæggende diskussioner og står sammen på tværs af uenigheder mellem medlemsorganisationer. Det er temaet i FTF-formand Bente Sorgenfreys indlæg til bogen, der blandt andet handler om den mulige sammenlægning af LO og FTF igennem 2020-processen.
"Vi vil med en ny hovedorganisation få flere kræfter, så vi kan matche andre store aktører i debatten og politikforslag. Det vil give vores medlemsorganisationer større indflydelse, når vi taler med én stemme. Og en sammenlægning af FTF og LO vil give fagbevægelsen mere power. Det, mener jeg, er utroligt vigtigt i forhold til medlemmernes fortsatte opbakning til fagbevægelsen," siger Bente Sorgenfrey i bogen.
Blandt de 17 meningsdannere er Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, Helene Thordsen, bestyrelsesmedlem i BUPL Hovedstaden, og Nanna Højlund, næstformand i LO.