Nu melder de mange offentligt ansatte institutionsledere sig i koret af kritikere af regeringens omdiskuterede omprioriteringsbidrag.
Dette spare-bidrag, som vil fjerne 2,4 mia.kr. af kommunernes budgetter hvert år frem til 2019, indgår som en del af de igangværende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi. Ifølge FTF’s beregninger betyder omprioriteringsbidraget, at kommunerne skal spare ca. 7,5 mia. kr. på velfærden de kommende fire år. Pengene ønsker regeringen bl.a. at bruge til finansiering af skattelettelser.

FTF’s Lederråd forudser, at det bliver institutionslederne, der kommer til at stå med Sorteper overfor borgerne, når besparelserne rammer.
"Det er stadig staten, der sætter målstyringen på det kommunale område, kravene bliver stadig højere og kvaliteten skal i top. Men det er institutionslederne, har står med ansvaret for at få enderne til at nå sammen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre med de foreslåede reduktioner", siger Claus Hjortdal, formand FTF’s Lederråd og formand for Skolelederforeningen.
Han peger på, at ledernes troværdighed er på spil:
"Når man fjerner driftsmidler og ændrer dem til projektmidler, så bliver vi nødt til at fyre medarbejdere og måske genansætte de samme kort tid efter – alt afhængig af hvilke temaer de centrale politikere synes er interessante. Det sætter ledelsens troværdighed under pres med tanker som dårlig planlægning/ledelse", siger Claus Hjortdal.
Han forudser, at brugerne ikke vil kunne gennemskue, præcis hvilket niveau den kommunale velfærd vil være på, for det vil skifte alt efter prioriteringer.
"Det svækker tilliden til ‘systemet’ som lokalt er repræsenteret ved lederne. Og enhver langtidsplanlægning vil være besværlig og afhængig af, hvornår man forestiller sig de centrale politikere har til sinds at offentliggøre indsatsområder. Vi opfordrer kraftigt til, at pengene fra omprioriteringsbidraget føres tilbage til kommunerne og ikke bruges til skattelettelser", siger Claus Hjortdal.