Mød arbejdslivsforskerne Pelle Korsbæk Sørensen og Erik Mygind du Plessis i FTF fredag den 4. marts kl. 8.30.
De to forskere har for nyligt forsvaret deres ph.d.-afhandlinger om ytringsfrihed, kritik og arbejdsliv. Deres undersøgelser præsenterer nye måder at forstå sammenhænge mellem det moderne arbejdsliv og psykisk arbejdsmiljø på.

Pelle Korsbæk Sørensen taler om, hvad moralsk stress er, om selvcensur og deltagelse i det moderne arbejdsliv. Moralsk stress viser sig tydeligst, når en medarbejder oplever en kritisk eller uholdbar situation i arbejdslivet og mener, at det er nødvendigt at ytre sig om det. Men hvad skal hun gøre? Gå til kollegerne, chefen eller tillidsrepræsentanten? Eller skal offentligheden inddrages? Det er i de situationer, at spørgsmålet om ytringsfrihed melder sig. Med udgangspunkt i en undersøgelse af højtuddannede vidensarbejdere, fokuserer vi på, om også FTF’s medlemsgrupper kan tænkes at opleve denne form for stresspåvirkning?

Erik Mygind du Plessis præsenterer begrebet kynisme som resignationsstrategi og fokuserer på skjulte kritikformer på arbejdet. Resignation og kynisme kan ses som overlevelsesstrategier, hvor medarbejdere rammes af moralsk stress. I oplægget diskuteres det, hvordan kynismen er forbundet med forskellige former for skjult kritik, og hvordan den overraskende konsekvens kan være, at kynismen binder medarbejderen endnu stærkere til de forhold, der kritiseres. 
Efter oplæggene er der tid til spørgsmål og diskussion. Ikke mindst vil Pelle og Erik komme ind på og diskutere med deltagerne: Hvad kan fagbevægelsen gøre anderledes for at sikre medlemmernes ytringsfrihed på jobbet?
Målgruppe: Politisk valgte, ansatte og tillidsvalgte, der har interesse for ytringsfrihed og arbejdsmiljø.