”Jeg er glad for, I har sagt ja til, at vi skal arbejde videre på, om vi kan skabe fælles grundlag for en ny fælles hovedorganisation”, sagde Lizette Risgaard, formand for LO.
Hun besøgte i dag FTF’s kongres, hvor hun holdt gæstetale for de delegerede i anledningen af, at FTF’s kongres også har besluttet at øge samarbejdet med LO. Kongresvedtagelserne, som både LO’s og FTF’s kongresser nu har enstemmigt vedtaget, giver hovedorganisationerne mandat til at afdække grundlaget for en ny fælles hovedorganisation og sideløbende prøve det strategiske samarbejde af på det uddannelsespolitiske område. 

”Jeg føler mig godt tilpas her hos jer FTF’ere. Jeg er ikke begejstret for papirtigre. Dem, der producerer en masse papirer og smarte ord, men uden indhold og handling.  Jeg er fan af gode solide løsninger, hvor der er vægt bag. Løsninger, der er forankrede ude hos jer”, sagde hun og påpegede, at ”vi ikke er så forskellige i LO- og FTF-familierne. Derfor er der også noget, at bygge videre på”. 
”Vi skal arbejde til gavn for alle lønmodtagere i Danmark. Fagbevægelsen skal være lønmodtagernes stemme, uanset hvilken regering der sidder. Fra LO vil jeg gerne sige tak for sammenholdet. Med fælles styrke kan vi gøre det endnu bedre”, sagde hun.
Lizette Risgaard roste også det samarbejde, der allerede er i gang, og henviste bl.a. til den fælles OK-oplysningsindsats med det grønne OK-logo og den fælles valgkampagne Sammen skaber vi værdi.