Erklæringen kan læses her

ØSU, Det Økonomiske og Sociale Udvalg blev oprettet samtidig med EF/EU i 1957 og består af lønmodtagere, arbejdsgivere og ?civilsamfundet?, herunder en lang række interesseorganisationer som fx landbruget og forbrugerne. Formålet med udvalget er, at det skal høres, når Kommissionen, EU-Parlamentet og Ministerrådet udarbejder lovgivning, der har med økonomi eller sociale forhold at gøre. ØSU består af 344 repræsentanter. Danmark har ni medlemmer. LO har to medlemmer, herunder LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Man kan sige, at ØSU er talerør for det organiserede civilsamfund.

Kontakt: Pressekonsulen Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.