LO-Norges førstesekretær Peggy Hessen Følsvik er ?strålende fornøyd? og gratulerer ?dansk fagbevegelse med en svært viktig avgjørelse fra den danske Arbejdsretten onsdag?.

? Ryanair må anerkjenne at de ansatte har krav på en overenskomst, og at de også har konfliktrett. Dette er en svært viktig avgjørelse for de luftfartsansatte i Norden, og et stort nederlag for Ryanair, sier Hessen Følsvik.

? Det har vært en lang og hard kamp fram til onsdagens avgjørelse i Danmark, og det er bare å ta av seg hatten for den fantastiske innsatsen fra de luftfartsansatte som har tatt denne kampen, legger hun til.

? Ryanair, et irsk luftfartsselskap med base også i København, har nektet å tegne en overenskomst på danske lønns- og arbeidsvilkår. Ryanair har hevdet at selskapet følger EU/EØS-lovgivningen, fordi det er et irsk selskap med irskregistrerte fly, men også denne argumentasjonen falt på stengrunn i den danske Arbejdsretten.

? Dansk LO har varslet at flere forbund vil bli tatt ut i en kommende sympatistreik mot Ryanair, som dermed kan bli rammet hardt på sine danske ruter.

? Arbeidsvilkårene som Ryanair tilbyr, er dårlige, men nettopp derfor skal vi holde fast ved den nordiske modellen med tariffavtaler og overenskomster, avrunder Hessen Følsvik.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.