”Formålet med kampagnen er at minde politikerne om, at de skal huske på vores 1,5 millioner medlemmer, når de skal skrive nyt regeringsgrundlag. At de skaber flere job, bedre arbejdsmiljø og bekæmper social dumping. Med de mange positive tilkendegivelser, vi har fået, er det lykkedes at sætte en dagsorden til gavn for medlemmerne. Det vil jeg gerne kvittere for”, siger LO’s formand Harald Børsting.
Politikere, erhvervsorganisationer og stort set samtlige partier i Folketinget har givet positive tilkendegivelser til forslag fremlagt af LO og FTF om alt fra en mere lempelig landzonelov, til investeringsplanen og bedre psykisk arbejdsmiljø og efteruddannelse.
”Lønmodtagerne skaber værdi for hele samfundet. Det er derfor politikerne skal lytte til vores forslag. Vi har fået politikerne i tale om dagpenge, trepart, social dumping og meget andet, og det lover godt for det kommende regeringsgrundlag og samarbejdet efter valget. Lønmodtagerne vil gerne tage et medansvar for at udvikle samfundet”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Stor stigning i medieomtale
Udover mange positive politiske tilkendegivelser har kampagnen ’Sammen skaber vi værdi’ opnået massiv omtale i medierne. LO og FTF har i perioden 13. april, hvor kampagnen blev lanceret, til 17. juni fået 47 procent mere omtale end den tilsvarende periode i 2014.
Hertil er der i kampagneregi afholdt vælgermøder i en lang række byer med deltagelse af i alt 75 kandidater til Folketinget og tilsammen cirka 800 deltagere. Der har været "pasta-og-politik" møder og masser af aktiviteter på gågader, togstationer og messer. Der har også været afholdt politiske møder med næsten alle partier i Folketinget for at forklare vores politiske forslag og bagvedliggende analyser, og det har partierne over en bred kam taget meget positivt imod.
Men LO og FTF stopper ikke her. I morgen starter anden halvleg, når der skal dannes regering og skrives regeringsgrundlag. Fortsættelse følger.

Kontakt: Kommunikationschef i FTF, Flemming Andersen, 40 36 88 04 eller kommunikationschef i LO Kenneth Thue Nielsen, 21 59 33 87.