LO og FTF besluttede i efteråret 2013 at igangsætte et udredningsarbejde, der skulle analysere fagbevægelsens udfordringer og muligheder i et såkaldt 2020-perspektiv. Siden er der blevet udarbejdet debatoplæg, fælles politiske udspil ? ikke mindst det fælles folketingsvalgoplæg ?Sammen skaber vi værdi? med 22 konkrete lønmodtagerforslag til den kommende regering.

I efteråret 2014 blev der nedsat en politisk styregruppe med repræsentanter for LO og FTF samt deres respektive medlemsorganisationer med henblik på at diskutere og afdække de fremtidige samarbejdsmuligheder samt komme med en anbefaling til de to hovedorganisationers kongresser i efteråret 2015.

Den politiske styregruppe har i dag afleveret en rapport til de to hovedorganisationers kompetente organer med en anbefaling om, at kongresserne til efteråret giver LO’s og FTF’s ledelser mandat til at afklare, om der kan skabes et konkret grundlag for en ny hovedorganisation. Grundlaget skal omhandle det faglige og politiske grundlag samt organisationens struktur, demokrati og økonomi.

LO’s hovedbestyrelse behandler rapporten og anbefaling på mødet den 29. maj.

Læs rapporten her

For yderligere information kontakt:
Udviklingschef Morten Madsen, tlf. 2165 7663.