Med udsigt til en garanteret lønstigning på 4,4 pct. over tre år er der gode muligheder for en reallønsforbedring for de 180.000 statsansatte. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt er en vis lønglidning på det statslige arbejdsmarked, så den samlede lønstigning må forventes at blive lidt højere.

? Den positive udvikling sender et godt signal til resten af arbejdsmarkedet, siger Harald Børsting.

? Jeg er særlig glad for, at det med den målrettede forhøjelse af den såkaldte ?minipensionsordning? er lykkedes at forbedre vilkårene for en række af de lavestlønnede grupper. I en tid med mange omstillinger på arbejdsmarkedet er det dejligt at opleve solidaritet mellem dem, der har en høj løn og de lavere lønnede i den statslige sektor. Derudover er jeg tilfreds med, at man er blevet enige om at udvide perioden med løn til fædre på barsel med endnu en uge. Det er godt for ligestillingen, siger Harald Børsting.

Fakta om minipension: På mange områder i staten kræver fuldt pensionsbidrag, at man skal være fyldt 25 år og have været ansat fire år i det offentlige. De øvrige ansatte omfattes af minipensionsordningen, hvor bidraget hidtil har ligget på 10,65 pct.

Se pressemeddelelse fra Finansministeriet.
Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.