Udgivet: 17-12-2014

LO har den 17. december 2014 afgivet høringssvar vedrørende mål og metoder for udvikling af GTS-nettet.

141217 Maal og metoder for udvikling af GTS-nettet