Højere krav om effektivitet, besparelser, omstruktureringer, stigende tempo, flere opgaver og mindre tålmodighed med sygdom hos arbejdsgiveren. Der kan være mange grunde til, at dine kolleger bliver kaldt til vanskelige samtaler med ledelsen.
Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle ved disse samtaler, hvor du både er rådgiver, samtalepartner og bisidder. Du skal balancere mellem forskellige typer af samtaler og måske forholde dig til personlige dilemmaer i forbindelse med den konkrete sag. Du bliver mødt med krav og forventninger fra både det ramte medlem, din leder og dine kolleger.

På FTF’s kursus ”TR som bisidder” lærer du at bevare overblikket og holde begge ben på jorden. Ud fra en blanding af fiktive cases og konkrete sager vil du blive trænet i, hvordan du bedst takler de svære samtaler. Kurset giver dig også indsigt i den relevante jura på områdetog konkrete samtaletekniske redskaber,
”TR som bisidder” finder sted den 23. oktober kl 10 til 16:30 i FTF’s lokaler i København.