Udgivet: 18-09-2014

LO har den 18. september 2014 afgivet høringssvar vedrørende forsøg med hyppige samtaler og danskundervisning.

15. oktober 2014: Høringssvar vedrørende ændring af udlændingeloven – adgangsveje