Det er meget vigtigt for rådgivningsvirksomheden BDO, at deres medarbejdere har en særlig viden om den offentlige sektor.
”Det har stor betydning, at det er én, der har siddet derud med fingrene nede i det. Vores arbejde ville få en anden karakter, hvis vi ikke havde de professionsuddannede ansat”, forklarer Helle Thiele, rådgivningschef i BDO.
BDO har 15 socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger ansat. De bidrager med unik viden, som er nødvendig for at BDO kan levere den bedste rådgivning.
”Socialrådgivere og pædagoger bruges konkret i forbindelse med, at vi løser tilsynsopgaver på daginstitutions- og ældreområdet. Desuden har vi diverse konsulentopgaver for staten og kommuner, hvor en kombination af akademikere og praktikere, fx socialrådgivere, løser opgaven. Praktikerne har konkret viden om, hvordan tingene fungere i praksis. Dem kan vi ikke undvære”.
Socialrådgivere kan fx stå for interview af børn på skoleområdet, fordi de har forstand på børnesamtalen, forklarer Helle Thiele.
”Den tredje type af opgaver handler om, at vi gennemgår en kommunes sociale sager på børne- og handicapområdet – det specialiserede område. For at kunne gøre det kompetent, skal vi have fagprofessionelle personer, der har lang erfaring med denne type sager. Dertil kommer effektiviseringsopgaver og arbejdsgangsanalyser, hvor socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger er unik”.
”Sygeplejersker bruger vi især ved tilsynssager og rådgivning på sundheds- og ældreområdet i for hold til sundhed i det nære, som mange kommuner arbejder med”, forklarer Helle Thiele.