”Kære tillidsrepræsentant: Vil du sidde med ved bordet, når de svære beslutninger skal træffes? I kommunens direktion vil vi gerne invitere dig med ind i det strategiske ledelsesrum og inddrage dig i beslutningerne i udvalgte sager om fx frivilligt arbejde, velfærdsteknologi og effektiviseringer. Du kommer til at sidde med ved udvalgte ledelsesmøder, før beslutningen træffes. På den måde vil vi inddrage medarbejdernes erfaringer og ønsker langt tidligere i processen. Men ledelsen vil fortsat træffe den endelige beslutning.”
Sådan nogenlunde kunne en invitation lyde sendt fra kommunaldirektøren til næstformanden i Hoved-MED-udvalget i fremtidens danske kommune. I Gentofte Kommune har man med projekt ”Fremtidens Tillidsrepræsentant (TR) og Leder” taget første skridt i den retning, når kommunen på sigt vil inddrage næstformanden i Hoved-MED-udvalget i direktionens strategiske drøftelser og beslutninger via deltagelse i direktionsmøder mv.Omvæltning for TR og ansatte
Lyder det som lidt af en omvæltning for den klassiske tillidsrepræsentant? Det er det også, mener ekspert i ledelse og organisering, Karsten Brask Fischer, der rådgiver ledere og tillidsfolk i kommuner og virksomheder.
”Det er en helt ny udvikling, når Gentofte Kommune vil inddrage en medarbejderrepræsentant i de meget svære beslutninger, som ledelsen står overfor i en økonomisk presset hverdag”, siger han.
”Det er måske ikke så skræmmende et skridt at tage for ledelsen, men det er virkelig en udfordring for medarbejdersiden at skulle tage springet ind i ledelsesrummet, hvor dilemmaerne står i kø”.
Karsten Fischer ser store muligheder i Gentoftes projekt. Alene signalet om inddragelse på højeste sted har stor betydning, mener han.
”Det konkrete samarbejde på direktions-niveau vil dog kræve, at medarbejdernes repræsentant formår at balancere de mange forskellige interesser blandt faglige organisationer og kommunens tusinder af ansatte, der spænder over 3F’ere, AC’ere, HK’ere, FTF’ere, FOA-medlemmer mv. Det afgørende bliver udvælgelsen af de emner, man skal drøfte. I en opstartsfase bør det helst være emner, som medarbejdergruppen ikke har alt for forskellige interesser omkring”, mener Karsten Fischer. 
Risikoen er, at der kan opstå kamp om, hvem TR repræsenterer mest.
”TR skal ikke bare sidde og råbe op i ledelsen, men skal jo gå i dialog og på kompromis. Omvendt skal TR undgå kun at være ledelsens mand, for så mister man hurtigt opbakning fra kollegerne og fagforbundene og dermed legitimitet, og så ryger hele ideen med Gentoftes projekt, hvis de ansatte ikke føler sig hørt, men derimod forrådt”, siger Karsten Fischer, der er direktør i rådgivningsfirmaet, Impact Learning, og selv har fulgt de indledende diskussioner i Gentofte på sidelinjen.

En høvding til 9.000 ansatte
I Gentofte er det ideen, at det skal være næstformand i Hoved-MED-udvalget, der skal repræsentere Gentofte Kommunes cirka 9.000 kommunalt ansatte kolleger i direktionen.
”Det er lidt af en udfordring at være høvding for 9.000 meget forskellige kommunalt ansatte. Samtidig bliver næstformandsposten i Hoved-MED pludselig meget mere indflydelsesrig end normalt, fordi den giver direkte adgang til direktionens drøftelser. Der kan derfor komme magtkampe om denne post blandt de forskellige fagforbund, og det kan skabe splid”, siger Karsten Fischer.
Projektet kan kun blive en succes, hvis både ledelsen og tillidsfolk ændrer praksis.
”Det duer ikke, hvis ledelsen bagefter at have lyttet på de ansatte ønsker kører en benhård arbejdsgiverstil overfor de ansatte og deres tillidsfolk. Så virker sådan en ny struktur med TR i ledelsen blot som en dårlig undskyldning, der skal legitimere ledelsens upopulære beslutninger. Mange ansatte vil  nok tænke: Er det her en skinøvelse, eller er det udtryk for reelle hensigter”, siger Karsten Fischer.
TR skal deltage i direktionsarbejdet
Kommunaldirektør Michael Graatang er godt klar over, at der kan opstå konflikter. Han understreger, at processen skal ske i en dialog med de relevante fagforbund. Til ftf.dk siger han, at næstformanden for Hoved-MED skal deltage i direktionens drøftelser, når de har store implikationer for den måde, kommunen løser opgaver på og organiserer sig.
”Det kan måske lyde kontroversielt for nogen. Men jeg er sikker på, at tiden er moden til, at en af medarbejdernes frikøbte tillidsrepræsentanter, fx næstformanden i Hoved-MED, deltager i de dele af direktionsarbejdet”, siger Michael Graatang til ftf.dk.