Mange mennesker rammes af kroniske eller midlertidige helbredsproblemer i løbet af deres arbejdsliv. Med den rette hjælp og støtte har de fleste gode chancer for at blive på arbejdspladsen – eller vende tilbage til arbejdsmarkedet senere.
En del har brug for nedsat arbejdstid i en periode, andre for fysiske hjælpemidler, mens nogle kan fortsætte på almindelige vilkår, hvis de får ændret deres arbejdsopgaver. I alle tilfælde er det er vigtigt med en løbende og åben dialog på arbejdspladsen, og at de nærmeste kolleger bliver involveret i fastholdelses- eller inklusionsprocessen.
Sådan lyder nogle af budskaberne på en ny hjemmeside om inklusion, fastholdelse og psykisk arbejdsmiljø udviklet af Videncenter for Arbejdsmiljø. Her kan du som tillidsrepræsentant finde gode råd om, hvordan I på arbejdspladsen forbereder jer på de nye arbejdsforhold som følge af, at en medarbejder har fået nedsat arbejdsevne, eller en ny kollega med nedsat arbejdsevne starter i afdelingen.
Styrk det psykiske arbejdsmiljø ved at inddrage kollegerne
Et af hovedbudskaberne på hjemmesiden er, at lederen, den berørte medarbejder og kollegerne løbende afstemmer forventninger og evaluerer processen. Eksempelvis er det vigtigt, at lederen og medarbejderne taler om, hvorvidt de nærmeste kolleger bliver nødt til at overtage nogle af den berørte medarbejders arbejdsopgaver – så der ikke opstår usikkerhed og dårlig stemning. Helt overordnet er det en god idé at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i processen fra begyndelsen. 
Hjemmesiden indeholder også links til formelle regler om fastholdelse og inklusion og til forskellige patientforeninger o.l., der kan rådgive om inklusion af særlige patientgrupper, fx Gigtforeningen, Scleroseforeningen og Psykiatrifonden. Herudover kan du læse om andre arbejdspladsers erfaringer med fastholdelse og inklusion. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ny viden og flere cases og dermed fungere som vidensbank.
20 gode råd til inklusion og fastholdelse
På hjemmesiden finder du også en ny pjece med 20 anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psyki­ske arbejdsmiljø i forbindelse med fastholdelse og inklusion. Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejds­markedets parter, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet og bygger på den seneste viden på arbejdsmiljøområdet. Læs bl.a. om hvilke hjælpemidler eller aflastende tiltag, du kan foreslå ledelsen.
Udover at konsultere pjecen i konkrete tilfælde med fastholdelse og inklusion er det oplagt at bruge den som inspiration til at drøfte emnet i Arbejdsmiljøorganisationen, i MED-udvalget eller i Samarbejdsudvalget.