Afstanden mellem ledere og medarbejdere i den offentlige sektor bliver større. Det skyldes, at institutioner og afdelinger lægges i disse år lægges sammen i stor stil som led i effektiviseringsbølgen.
Der etableres større enheder og en fladere struktur med færre ledere. For den enkelte leder betyder det ansvar for flere medarbejdere. Samtidig er det blevet mere almindeligt, at ledere har medarbejdere, der fysisk befinder sig på flere geografiske steder.
En af ulemperne ved dette større ledelsesspænd er, at lederne kommer længere væk fra medarbejderne og borgerne. Det viser en analyse foretaget for OAO og LO af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Analysen er baseret på interviews af 12 særligt udvalgte ledere samt en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 1200 ledere fra FOA, HK/Kommunal, HK/Stat, Socialpædagogernes Landsforbund og Fængselsforbundet har besvaret.
77 procent af lederne i undersøgelsen har op til 30 medarbejdere under sig.

Mindre tid til faglig ledelse af medarbejderne
Lederne trives tilsyneladende udmærket med det øgede antal medarbejdere: 40 procent af de ledere, der i løbet af de seneste fem år har fået ændret antallet af medarbejdere, finder det oven ligefrem positivt, andre 40 procent tillægger det ingen betydning for trivslen. Kun 20 procent melder om dårligere trivsel.
Til gengæld er det blevet sværere for lederne at få tid til at tage hånd om medarbejdernes trivsel: Lederne oplever, at det er blevet sværere for ledere få tid til faglig ledelse og udvikling af medarbejderne. Og det er blevet sværere at få tid til at tage hånd om medarbejdernes sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø. Administration og dokumentation fylder meget af ledernes tid.
Lederne oplever det også som udfordrende at lede medarbejdere med forskellige kulturer og på forskellige lokaliteter. 
Ulemperne er gennemgående, at lederen kommer længere væk fra medarbejderne og borgerne, bliver mindre synlig og mister detailkendskab til, hvordan arbejdet udføres, og hvilke problemer, der kan være under opsejling.
Flere kompetencer
Fordelene ved det store ledelsesspænd er ifølge de interviewede ledere, at de har får flere kompetencer til rådighed, og at det giver mere fleksibilitet for både borgere, medarbejdere og ledere.