Manden bag hjemmesiden, Det Sorte Register, Ole Eli Christiansen er netop blevet dømt til at betale 500.000 kr. i erstatning for injurier mod medarbejdere og politikere i Odsherred Kommune.

Hjemmesiden har i et par år registreret offentligt ansatte, politikere og advokater, der efter nogle borgeres opfattelse har overtrådt loven. De udhængte personer, har aldrig haft mulighed for at kommentere oplysningerne, som heller aldrig er blevet prøvet for en dommer.

Flere kommuner har undervejs rejst sager om mod registeret, og nu har Odsherred Kommune vundet en sag. Retten i Holbæk har bestemt, at Ole Eli Christiansen skal betale 20 dagbøder på hver 100 kroner eller 20 dages fængsel, 100.000 kroner i erstatning til hver af de forurettede, som er to politikere og tre embedsmænd i Odsherred Kommune og betaling af sagsomkostninger på knap 40.000 kroner.

Derudover skal Ole Eli Christiansen fjerne oplysninger fra to hjemmesider og offentliggøre dommen i dagbladet Nordvestnyt.

Uhæderligt register
Det Sorte Register proklamerer selv på sin hjemmeside, at formålet med sitet er at registrere alt fra advokater og kommunalt ansatte til virksomheder og plejefamilier, hvis disse personer efter borgernes opfattelse har overtrådt loven, eller hvis en borger føler sig uretfærdigt behandlet.

I den pågældende sag betød dette, at fem politikere og embedsfolk i Odsherred Kommune med navns nævnelse blev hængt ud på to hjemmesider og beskyldt for bl.a. pligtforsømmelse, kidnapning, terror mod familier, embedsmisbrug, overtrædelse af diverse love, personforfølgelse og ulovlig medicinering.

Foruden betaling af dagbøder og sagsomkostninger skal Ole Eli Christiansen fjerne æreskrænkende sigtelser og bagvaskelse fra hjemmesiderne.

Arbejdsgivernes ansvar
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over dommen. Den viser, at domstolene tager deres ansvar for ytringsfriheden alvorligt, mener hun.
”I FTF vægter vi ytringsfriheden højt – folk skal kunne sige deres mening, også på nettet. Men det skal altid ske under ansvar for domstolene. Og vi er glade for at konstatere, at dette ansvar rent faktisk også tages meget alvorligt, når en hjemmeside som Det Sorte Register krænker medarbejdere og politikere”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at arbejdsgiverne også har et ansvar for at sikre deres medarbejdere mod trusler og tilsvining.
”Oplysningerne der offentliggøres på hjemmesiden er ikke nødvendigvis korrekte, og måden medarbejderne hænges ud på – uden at kunne tage til genmæle – er helt uacceptabel. Her har arbejdsgiverne også et ansvar for at sikre sine medarbejdere. Vi er derfor glade for, at flere kommuner har lagt sag an på vegne af deres medarbejdere”, siger Bente Sorgenfrey.