Den europæiske fagbevægelse, EFS, lægger op til, at EU de kommende ti år investerer to procent af landenes samlede nationalprodukt i vækst og beskæftigelse. På et socialt topmøde i dag i Bruxelles vil generalsekretær Bernadette Ségol fremlægge kravet over for formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, det litauiske EU-formandskab og de øvrige sociale parter i EU.

Bernadette Ségol vil kritisere landene og EU for ikke at gøre tilstrækkeligt for at løse krisen og få gang i vækst og beskæftigelse, så ikke mindst ungdommen kan få sikret en fremtid.
Der er stadig ikke klare tegn på eller villighed til, at man på europæisk plan skaber virkelige ændringer, siger Bernadette Ségol.
At der er tale om en gigantisk saltvandsindsprøjtning til det europæiske projekt fremgår af, at hele EU’s budget kun er på det halve, en procent af det samlede BNP i EU.
Sociale indikatorer
Det sociale topmøde holdes, før EU-landenes stats- og regeringsledere indleder mødet i Det Europæiske Råd i går og i dag. På mødet vil stats- og regeringslederne også drøfte den økonomiske udvikling. EFS kræver, at topmødet også ser på den sociale udvikling og foreslår, at der bliver sociale indikatorer, der pejler EU i den rette sociale retning. EFS finder ikke, at de sociale forhold har samme vægt som de økonomiske.
EFS vil også fremhæve, at den europæiske fagbevægelse er tilhænger af den fri bevægelighed for lønmodtagerne, men at udstationerede må behandles på samme måde som borgerne i de enkelte lande, de arbejder i. EU-Kommissionen kom forleden med sin plan for initiativer i 2014 og vil arbejde på, at der bliver forlig om en bedre håndtering af reglerne for udstationerede og også, at regler for den sociale sikring styrkes for borgere fra andre lande.
De sociale parter har sammen udarbejdet et oplæg til det sociale topmøde, hvori de lægger op til at styrke den sociale dialog mellem dem. Samtidig ønsker de at blive involveret i den europæiske styring. Parterne finder, at de kan bidrage positivt til arbejdet med styringen i det såkaldte europæiske halvår eller semester om landenes budgetter og ikke mindst de handlingsplaner, som bliver udarbejdet, og henstillinger til politisk udvikling i de enkelte lande.
Arbejdsgivernes BusinessEurope, BE,  siger i sit oplæg til Det Europæiske Råd, at EU må fuldføre bankunionen og sikre, at de små og mellemstore virksomheder kan få kapital til investeringer. BE finder, at der fortsat er behov for reformer på nationale arbejdsmarkeder for ikke mindst at fremme beskæftigelsen. BE lægger også vægt på udviklingen i det indre marked ikke mindst inden for den digitale økonomi, der netop bliver et af de store emner på mødet i Det Europæiske Råd.
Kilde: fagligt.eu