Der har været for mange lappeløsninger for at gøre noget for ledige, der har mistet retten til dagpenge eller kontanthjælp. Nu må der en bedre og mere gennemtænkt indsats til. Det mener Bente Sorgenfrey.
Som formand for hovedorganisationen FTF, med 78 forbund med tilsammen 450.000 medlemmer fra den offentlige og private sektor, kommer Bente Sorgenfrey nu med nogle bud på en bedre indsats.
"Vi har brug for at tænke nyt og mere sammenhængende. Mange mister retten til dagpenge eller står til at gøre det. Vi foreslår blandt andet, at ledige hver anden uge får tilbudt jobformidlingssamtaler på det lokale jobcenter. Vi har set, det virker," lyder det fra FTF’s formand.
Møder skal rettes mere mod job
FTF foreslår en særlig indsats for dem, der kun har et halvt år tilbage på dagpenge. Her skal jobformidlingssamtaler spille en central rolle.
Møderne skal handle mindre om regler og frister. I stedet skal samtalerne handle meget mere om, hvad den ledige og jobcentret gør for at finde et arbejde.
"Det vigtige er, at det handler om job og kontakt til virksomheder og arbejdspladser. De ledige har selvfølgelig selv et ansvar for at finde arbejde, men der er også behov for at støtte dem mere målrettet. Både ved kontakter, men også gennem den nødvendige uddannelse," forklarer Bente Sorgenfrey.
Den seneste politiske aftale betyder, at folk mister retten til dagpenge efter to år og skal arbejde et år for at få ret til ydelsen igen. Det vil FTF ændre. Fremover skal ledige have et halvt års arbejde fordelt på tre år for at kunne genoptjene retten til dagpenge.
FTF vil også gøre reglerne for supplerende dagpenge mere fleksible. Politikerne har med tre akutpakker prøvet at gøre noget for de tusinder af danskere, der mister eller vil miste retten til dagpenge.
Akutpakker udløber lige om lidt
Cirka 12.000 personer har siden januar 2013 mistet retten til dagpenge, efter en række partier blev enige om at forkorte retten til dagpenge fra fire til to år. Efter 30. juni i år udløber akutpakkerne og særregler for dem, der mister retten til dagpenge efter to år.
FTF foreslår derfor også at udvide ordningen med opkvalificeringsjob. Det er job, hvor arbejdsgivere får tilskud til at give medarbejdere nye og nødvendige evner, mens de er ude på virksomheden i job.
Endelig foreslår FTF, at ledige uden mere ret til dagpenge eller kontanthjælp skal kunne uddanne sig og få enten Statens Voksenuddannelsesstøtte eller Videre- og efteruddannelses godtgørelse.
Det kan ledige ikke i dag. Det vil FTF ændre. Ledige uden forsørgelse skal kunne tage en faglig relevant uddannelse eller omskoling for at leve op til arbejdsgivernes krav til nye medarbejdere.