EU-stafetten går videre fra kriseland til kriseland. 1 januar giver kriselandet Cypern formandskabet for EU videre til Irland, der hører til de lande, der allerede har modtaget krisehjælp, mens Cypern venter på den. Irland indleder et nyt trioformandskab, hvor irerne giver stafetter videre til Litauen, er har gennemført en barsk krisepolitik, og derefter går stafetten videre til Grækenland et halvt år senere.

Den irske udenrigsminister Eamon Gilmore sagde ved en præsentation i Bruxelles, at opgaven for formandskabet var at få EU tilbage på sporet. Det skulle lede mod bedre konkurrenceevne, økonomisk vækst og job. Irland får også problemet med at sikre en flerårig EU-budgetramme fra 2014-20. Dertil kommer arbejdet med banktilsyn og en bankunion.
Arbejdsmarkedspolitikken kommer til at tage udgangspunkt i Europa 2020-strategien og det europæiske semester, der lægger linjer for landenes økonomiske politikker, budgetter og de handlingsplaner, landene skal gennemføre med de anbefalinger, de allerede har fået for i år, og nye anbefalinger, der kommer til sommer.
De tre formandskaber i triosamarbejdet lægger vægt på bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden og den beskæftigelsespakke, der er spillet ud. I den ligger ungdomsgarantien, hvor unge ledige hurtigt skal i arbejde eller uddannelse. Hvad der en gang hed indsats efter et halvt års ledighed hedder nu fire måneder.
I løbet af næste år kommer der også nye retningslinjer for beskæftigesen, efter de seneste nærmer sig udløbstiden, 2014.
Socialpolitikken får prioritet inden for den flerårige budgetramme, og formandskabet vi forhandle videre om en fortsættelse af den særlige globaliseringsfond, som flere lande og herunder Danmark ikke ønsker forlænget.

Konkret vil formandskabet arbejde med udstationeringsdirektivet og se på, hvordan EU kommer videre med arbejdstiden, efter arbejdsmarkedets parter ikke kom nogen vegne.
Formandskabet vil også fortsætte arbejdet med rammer for medarbejdernes indflydelse i det europæiske selskab og statutten for det særlige europæiske kooperative selskab.
Inden for sikkerhed og sundhed fortsætter arbejdet med de elektromagnetiske felter og også en ny arbejdsmiljøstrategi. Dertil kommer muskel og skeletskader, og formandskabet overvejer også at tage arbejdet med ændringer af et direktiv om sikkerhed og sundhed for gravide og lønmodtagere, der lige har født og ammer.
Inden for ligestillingen får formandskabet den vanskelige opgave med forslaget mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet, som der er modstand mod i en række lande.
Kilde: fagligt.eu