”Vi vil sætte kvaliteten til borgerne i centrum. Vi vil bruge den offentlige sektor til også at skabe privat vækst. Det er derfor vi siger: Inddrag medarbejderne. Og styr efter kvaliteten”.
Sådan sagde FTF’s formand Bente Sorgenfrey i sin beretning på FTF’s kongres i dag.
De to principper – medarbejderinddragelse og styring efter kvalitet – er de to vigtigste ud af de seks principper for modernisering af den offentlige sektor, som FTF fremlagde allerede i forbindelse med trepartsforhandlingerne i foråret.

”De to forslag regner vi med, at regeringen gerne vil samarbejde om”, lød direkte til statsministeren på kongressen fra FTF’s formand.
Regeringen forpligtede sig allerede i sit regeringsgrundlag til at modernisere den offentlige sektor, og FTF fremlagde i forbindelse med trepartsforhandlingerne i foråret seks principper for modernisering af den offentlige sektor.
Målet er vækst
Bente Sorgenfrey sammenfattede målet med at modernisere den offentlige sektor: Vækst – privat vækst og innovation.
”Vi skal bruge færre timer på bureaukrati, og flere timer på dét, der hjælper borgerne og virksomhederne”, sagde hun og kvitterede i den sammenhæng for regeringens innovationsudspil.
”Vi trænger i høj grad til privat vækst og innovation. Og her lukker regeringens udspil i høj grad op for nye  måder at tænke kreativt på. Både gennem offentlig-private samarbejder og gennem andre former for partnerskaber”, sagde Bente Sorgenfrey.
Seks principper for en ny og bedre styring
FTF mener, at der er brug for en fundamental ændring af den måde, vi styrer den offentlige sektor på. I forordet til en publikation om de 6 principper, fastslår Bente Sorgenfrey, at den offentlige sektor i dag styres efter slidte idealer, nemlig New Public Manament-konceptet med markedsgørelse, decentralisering og målinger i højsædet. Oprindeligt skulle den nye styringsform dæmme op for et voldsomt budgetunderskud, men det er i dag sandet til i et voldsomt bureaukrati og daglige frustrationer blandt de ansatte, der ikke føler at de har tid til kerneopgaven, konstaterer FTF.
De seks principper, som FTF mener skal være bærende for en styringsreform i den offentlige sektor er:
1. Gensidig tillid
2. Plads til faglighed og faglig ledelse
3. Nye dialog- og dokumentationsformer
4. Fokus på kvalitet, resultater og styrbarhed
5. Udvikling og implementering af digitaliseringsinitiativer
6. Medarbejder- og lederindflydelses gennem MED og HSU