Vi lever i et unikt velfærdssamfund, hvor danskerne hver dag tager på arbejde i tillid til, at omsorgen for vores ældre og syge, og uddannelsen af vores børn og unge, varetages af dygtige og engagerede medarbejdere. Det er sådan, vi har indrettet vores samfund, og det er en af forudsætningerne for, at vi kan udvikle det danske arbejdsmarked og øge vores velstand.
Men hvad der fungerede i dag, fungerer nødvendigvis ikke i morgen, hvor der er færre penge og hænder til at imødekomme de stigende forventninger til en bedre og mere målrettet velfærd. For at løfte den udfordring er det tvingende nødvendigt, at vi bliver bedre til at skabe samarbejde og fælles idéudvikling mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Vi skal i endnu højere grad bruge de to sektorers forskellige kompetencer og styrker på en ny måde.
Der er allerede masser af eksempler på, at det kan lade sig gøre. Det gælder stomi-posen, der blev opfundet af en sygeplejerske, og den danske høreapparat-succes, der byggede på et tæt samarbejde med det offentlige sundhedssystem, men der er også nye eksempler: Mobile kommunikationsløsninger udviklet i samarbejde mellem pædagoger og IT-folk, en t-shirt med sensorer, der afslører forkerte arbejdsstillinger, en intelligent seng, der fortæller om patientens tilstand, en genoptræningsmåtte baseret på robotteknologi og en højteknologisk kuffert, der kan bruges til at behandle lunge-patienter i eget hjem.
Fælles for eksemplerne er, at de er udviklet og testet i fællesskab mellem offentlige og private virksomheder. Vi vil gerne have mange flere af sådanne løsninger, der ikke kun øger velfærden og behandlingsmetoderne for borgerne, men også giver grobund for ny vækst.
Gode udviklingsprojekter forudsætter eksempelvis en totaløkonomisk tilgang, hvor der ikke kun fokuseres kortsigtet på pris, men hvor der også fokuseres mere langsigtet på kvalitet og nyskabelse. Kun på den måde kan vi skabe et gensidigt "velfærdslaboratorium", hvor private leverandører i samarbejde med medarbejdere og brugere kan udvikle, effektivisere og eksportmodne vores velfærdsløsninger. Det kræver også, at de offentlige indkøb bruges til at fremme udvikling og innovation. Det forudsætter bl.a., at både virksomheder og offentlige myndigheder får en større fortrolighed med at samarbejde om innovation.
Den 19. januar er der Velfærdens Innovationsdag, hvor ca. 1.000 nøglepersoner fra offentlige, private og frivillige organisationer mødes for at drøfte, hvordan vi sammen skaber bedre og mere målrettet velfærd for færre penge. Vi er med som værter – og det er vi, fordi vi ser et stort potentiale i et bedre samarbejde.
Her kan og vil medarbejderne bidrage til at udvikle nye løsninger og produkter. Her kan og vil private velfærdsleverandører sammen med offentlige brugere løfte kvaliteten og effektiviteten i det danske velfærdssystem.
Fælles debatindlæg af Mette Rose Skaksen, branchedirektør DI Service & Bente Sorgenfrey, formand FTF.
Bragt i Børsen 19. januar 2011