Ferie

EU-Dom: Arbejdstagere har ret til udbetaling af op til 4 ugers ikke-afholdt ferie

En ny dom fra EU- Domstolen slår fast, at arbejdstagere har ret til at få udbetalt op til 4 ugers ferie, som de ikke har holdt på grund af sygdom. Dommen er afsagt som en præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af arbejdstidsdirektivet art. 7 i relation til spørgsmålet om en tysk tjenestemands ret til udbetaling af ikke afholdt ferie på grund af sygdom.

Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde med den danske ferielovs hidtidige niveau, men kun et EU-minimum. Derudover har en politisk afbalancering af arbejdsgivernes forventede udgifter medført en række krav, der skal overholdes, før ferien er i hus.