LO finder det positivt, at man gennem et bredt tværministerielt samarbejde sætter fokus på problemet og hæfter sig ved, at Troels Lund Poulsen endnu en gang anerkender, at dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen er et alvorligt problem, som vi skal finde fælles løsninger på.

– Vi har længe påpeget, at det går den forkerte vej med det psykiske arbejdsmiljø, og vi ser frem til, at stressproblematikken kommer på den politiske dagsorden. Men det er vigtigt at sætte fokus på, hvilke faktorer der gør folk stressede. 53 pct. af LO?s medlemmer angiver arbejdet som den primære årsag til stress, kun 6 pct. angiver privatlivet. Det er helt afgørende, at stresspanelet tager fat i lønmodtagernes problemer og udfordringer på arbejdspladsen, og i den forbindelse står LO og fagbevægelsen selvfølgelig til rådighed, siger LO-næstformand Morten Skov Christiansen

LO arbejder allerede på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt andet gennem deltagelse i det ekspertudvalg, som beskæftigelsesministeren nedsatte sidste år. Det er helt centralt, at vi får vendt den negative udvikling, hvor stadigt flere lønmodtagere oplever psykisk overbelastning. Som LO har påpeget flere gange er der tre helt centrale indsatsområder:

  1. Styrket lovgivning og regler om psykisk arbejdsmiljø
    Der er brug for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. En bekendtgørelse vil konkretisere, hvilke krav der gælder for det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan man kan forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
  2. Et styrket tilsyn, som kan spotte dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress
    Vi skal have styrket Arbejdstilsynets muligheder for at spotte dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress. Det kræver en udvikling af tilsynsmetoderne, og at vi stopper nedskæringerne af Arbejdstilsynet og i stedet markant øger investeringerne i et ressourcestærkt tilsyn.
  3. Uddannelse af ledere, så de er klædt på til at varetage det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
    Ledelsen har en stor rolle i forhold til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, og der er derfor brug for at uddanne ledere, så de bliver kompetente til at varetage udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

LO ser frem til at følge stresspanelets arbejde og ser frem til, at ekspertudvalget efter sommerferien kommer med sine anbefalinger til, hvordan vi får knækket kurven.

Kontakt LO?s pressetelefon 26 11 97 10.