Det europæiske semester overvåger udviklingen i økonomien i de europæiske lande. I denne sammenhæng undersøges også arbejdsmarkedsforhold. Og her brillerer Danmark: I alle 14 indikatorer placerer vi os øverst. Det gælder for eksempel beskæftigelsesrate, ungdomsarbejdsløshed og kvinders adgang til arbejdsmarkedet.
Det er første gang at den sociale resultattavle er en del af det europæiske semester (Kommissionen opfordrer Ministerrådet til at drøfte pakken og godkende retningslinjerne for denne. Derudover vil den igangsætte en dialog med Europa-Parlamentet om prioriteterne for EU og Eurozonen. Kommissionens landerapporter forventes præsenteret i starten af 2018 og de landespecifikke henstillinger præsenteres til foråret.

Kilde: fagligt.eu