De store ord var fremme, da blandt andre Kommissionsformand Juncker på det sociale topmøde i Göteborg proklamerede den sociale søjle. 
Juncker udtalte efterfølgende i en erklæring, at ”Søjlen – og EU’s sociale dimension som helhed – vil kun være så stærk, som vi gør den.
Dette er et fælles ansvar, og det begynder på nationalt, regionalt og lokalt plan med en central rolle for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Derfor, og med fuld respekt for de forskellige tilgange, der findes i Europa, må vi nu omsætte vores tilsagn til handling”. 
Handling er noget, som især den europæiske fagbevægelse har efterspurgt: ”Viser det sig kun at være løfter uden handlinger bag, vil det blive til endnu et søm i EU’s kiste”, udtaler Esther Lynch fra EFS, den europæiske faglige sammenslutning.

Selvom den europæiske fagbevægelse har efterlyst en handlingsplan, er dette dog ikke en realitet på nuværende tidspunkt.
Til gengæld har Kommissionen siden i fredags på det sociale topmøde præsenteret både en meddelelse om livslang læring, en ligestillingshandlingsplan og den anden runde af drøftelser med arbejdsmarkedets parter – på EU-plan – omkring adgang til social beskyttelse.
Yderligere forventes Kommissionen at præsentere sin revision af direktivet om ansættelsesbeviser den 20. december, som også er en del af søjlen.  
I fredags bragte en række aviser de nordiske arbejdsgiveres reaktion på søjlen. De mener, at Kommissionen anskuer de sociale spørgsmål fra en forkert vinkel og at søjlen vil udfordre den nordiske arbejdsmarkedsmodel.

Spørger man den nordiske fagbevægelse står det dog anderledes til. Lizette Risgaard, formand for LO, og andre nordiske fagforeninger skriver som modsvar:
”EU’s sociale søjle underminerer ikke den nationale selvbestemmelse eller den nordiske model. Topmødet i Göteborg erklærer netop en ambition om ikke at danne en ny socialstat i EU”. 
Bente Sorgenfrey, formand for FTF: ”Godt at sætte en social og ikke kun økonomisk kurs for EU. Nu skal de pæne ord omsættes til handling”