Hvad skal der til for at du ikke efter topmødet på vej hjem tænker at det endte i rene skåltaler?
”Vi skal have sat fokus på fremtidens arbejdsmarked. At vi på grund af den nye teknologi er nødt til at satse massivt på kompetenceudvikling. Det skal stats- og regeringslederne komme med deres bud på og have en forståelse for”. 
Hvad siger du til bekymringen om, at søjlen for sociale rettigheder vil true den danske model på arbejdsmarkedet?
”Jeg tænker, det er unødigt. Selvfølgelig skal vi hele tiden stå fast på, at den danske model skal respekteres, men det må ikke hindre, at vi får hævet standarderne andre steder i EU. I forhold til Danmark mener jeg også, søjlen er et vigtigt signal om, at ordentlige sociale forhold skal kendetegne EU-samarbejdet. Og det er afgørende for at sikre opbakningen til samarbejdet”.
Når nu søjlen snart er i hus, hvad bør Juncker og EU så kaste sig over?
”Der skal skabes flere arbejdspladser. Selvom der er vækst i Europa, så er den ulige fordelt og alt for mange står stadig uden arbejde. Der skal gang i investeringerne. Og så er integrations- og migrationsudfordringerne stadig ikke løst. Dem kan vi ikke tørre af på andre lande, her skal der laves fælles løsninger”.
Kilde: fagligt.eu