Skatteplanlægning har igen chokeret over hele verden i lyset af lækket af Paradise Papers. Verdens rigeste bliver ikke bare rigere og rigere – de bliver også bedre og bedre til at sørge for, at betale mindst mulig skat i det land, de bor i.
Det samme gælder nogle af verdens største virksomheder.
Finansministre diskuterer sortliste
Tirsdag den 7. november mødtes medlemsstaternes finansministre i Ministerrådet for at diskutere sortlisten over skattely i lyset af det seneste store læk af oplysninger om skatteplanlægning. Intentionen fra det estiske formandskab i EU er, at denne liste kan godkendes i december.  Den danske finansminister Kristian Jensen siger, at man fra dansk side gerne så EU gå endnu længere:
”Vi synes fra dansk side, man skal gå videre både i forhold til at få lavet en sortliste for at gøre opmærksom på lande eller jurisdiktioner, der er problemer med. Men også for at bruge det til at tage initiativer imod de her lande”. 
Han understreger dog, at det jo er en sag som har været på dagsordenen længe, blandt andet efter Panama Papers, det store læk fra foråret 2016.  EU-Kommissionen ønsker ligeledes, at medlemsstaterne bliver enige om en europæisk sortliste over skattely, og at denne liste skal være troværdig. Dette også på trods af, at der ikke kommer til at være europæiske medlemsstater med på listen, selvom lande som Luxembourg tidligere har været i søgelyset i forbindelse med skattespekulation. 
Jeppe Kofod: ”Svineri”
Jeppe Kofod, socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet, mener de nye afsløringer er alvorlige, men ikke overraskende. Han er ordfører for en undersøgelse af netop skatteplanlægning i Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg og vil arbejde for, at det nye læk også omfattes: ”Så vi kan arbejde videre med de her ting og få indblik i, hvad landene gør for at stoppe skattefusk og hvilke nye regler, der skal til for at stoppe det her svineri”. 
Han understreger, at det er altafgørende, at EU-landene samarbejder bedre og mere effektivt med hinanden, samt at reglerne på området skal gennemføres i Europa og globalt, hvis man skal komme skatteplanlægningen til livs. Europæisk egeninteresse i at blokere fremskridt?I lyset af forrige læk – de såkaldte Panama Papers – præsenterede Kommissionen en revision af det europæiske direktiv imod hvidvaskning, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet siden hen har behandlet. I næste uge skal de to parter igen mødes og forhandle. 
Ifølge EUObserver er der dog flere medlemsstater, som blokerer fremskridt på området. Rachel Owens, fra EU Global Witness, påpeger: ”Nogle medlemsstater har brugt det sidste år på at blokere foreslåede ændringer som ville tackle disse problemer”. Tove Maria Ryding fra Eurodad, en NGO i Bruxelles, tilføjer: ”Ministrene har holdt mange taler om at ville fikse systemet, men de har ikke taget reelle skridt i den rigtige retning”. Europæisk fagbevægelse: Det er benzin på populisternes bål. Også den europæiske fagbevægelse kritiserer manglen på handling fra politikerne.
Katja Lehto-Komulainen fra Den Europæiske Faglige Sammenslutning siger: ”Mens millioner af europæere kæmper for at leve på lavt betalte, deltids- og midlertidige jobs, udnytter store virksomheder og rige individer de mange huller til rådighed for dem for ikke at betale deres del af skatten. Manglen på skatteretfærdighed, kombineret med nedskæringspolitik, driver vælgerne i hænderne på populistiske, protektionistiske partier. Hvis politikerne virkelig ønsker at vise at de ikke er en del af en urørlig elite, bør de tilslutte sig kampen for skatteretfærdighed”.  Kilde: fagligt.eu