Regeringen har netop offentliggjort et samlet oplæg til et bedre pensionssystem og tilskyndelse til et bedre arbejdsliv: Flere år på arbejdsmarkedet.
Hovedorganisationen FTF glæder sig over, at regeringen i udspillet dropper planerne om at hæve pensionsalderen i 2025, og kvitterer desuden for en række andre forslag i udspillet.
Blandt andet foreslår regeringen, at der skal være mulighed for at spare mere op (fra 29.000 kr. til 55.000 kr. efter skat pr. år) på den såkaldte aldersopsparing i de sidste fem år før pensionsalderen, uden at der modregnes i folkepensionen. Alderspensionen skal som noget nyt kunne udbetales som livsvarige ydelser eller som ratepension – uden modregning i folkepensionen.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey kvitterer for forslag om alderspension, som matcher FTF’s egen nye tilbagetrækningspakke, som består af 11 konkrete forslag. FTF foreslår her, at pensionsindbetalinger og afkast heraf, fra fem år før folkepensionsalder, og efter folkepensionsalder ikke indgår i modregningen i folkepensionstillæg.
"Muligheden for større aldersopsparing uden modregning kan betyde, at incitamentet til pensionsopsparing i de sidste år inden pensionsalderen ikke svækkes, og det er meget vigtigt. Men det er skuffende, at regeringen ikke forsøger at løse de større samspilsproblemer, der er på pensionsområdet", siger Bente Sorgenfrey.

Tvungen pensionsopsparing, nej tak
Til gengæld finder FTF’s formand regeringens forslag om tvungen pensionsopsparing uspiseligt. Regeringen foreslår, at der etableres en tvungen pensionsopsparing på to procent for lønmodtagere, der ikke indbetaler til pension og for overførselsindkomstmodtagere.
En tvungen opsparing for lønmodtagere vil efter FTF’s mening undergrave de arbejdsmarkedspensioner, som folk har betalt til i lang tid. Desuden vil folk på overførselsindkomst, få udhulet deres økonomiske grundlag.
"Hvis der skal indbetales tvungen pension for dagpengemodtagere og andre, der modtager overførselsindkomst, så skal overførelsesindkomsterne hæves med to procent. Ellers udhules dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp mv. yderligere. Det kan vi ikke acceptere" siger Bente Sorgenfrey.
God ide med "præmie" for at udskyde folkepensionen
Regeringen foreslår desuden, at de personer der udskyder deres folkepension, skal kunne samle udbetalingen af den opsatte pension i en tiårig periode – for at få en mærkbar virkning af udskydelsen. Ellers fordeles den opsatte pension ud på folkepensionen resten af livet. Forslaget vil øge folkepensionen i en tiårig-periode med ca. 11 procent." Det synes vi, er en rigtig god ide. Det betyder, at dem der tager nogle ekstra år på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, kan få en mærkbar økonomisk fordel, når de går på pension", siger Bente Sorgenfrey.
Dårlig ide at tilbagebetale efterlønsbidrag
Til gengæld advarer FTF-formanden mod, at efterlønsbidraget skal kunne tilbagebetales skattefrit til lønmodtagerne, sådan som regeringen foreslår.
"På den måde trækker man endnu flere ud af efterlønsordningen, og udsigten til en efterlønspræmie ved pensionsalderen forsvinder. Det er ikke fornuftigt", siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at efterlønspræmien, som gives til efterløn-indbetalere, der arbejder de sidste tre år før pensionsalderen, er et godt incitament til at blive i job indtil pensionsalderen, som ikke skal ødelægges".
Urimeligt at nedsætte integrationsydelsen
Desuden finder FTF-formanden det urimeligt, at integrationsydelsen nedsættes, som regeringen ønsker for at styrke tilskyndelsen til job for flygtning og tilkomne.
"Det er klart en tidsel, som skal fjernes. Integrationsydelsen er lav nok for familier, der skal lære at begå sig i Danmark. Den skal ikke sættes yderligere ned", siger FTF-formanden.
Endelig kvitterer Bente Sorgenfrey for, at regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal vurdere arbejdsmiljølovgivningen og mulighederne for bedre fastholdelse:
"Det er absolut nødvendigt – ikke mindst efter den senest rapport fra NFA, der viser at 17 procent flere beskæftigede personer siden 2012 er overbelastet psykisk og 15 procent har flere belastninger af muskel og skelet".