– Vi ved, at lederne er nøglepersoner i at skabe en bedre offentlig sektor. Vi ved også fra undersøgelser, at der foregår meget lederarbejde uden for almindelig arbejdstid. Det accepterer vi, fordi lederne også skal tage vare på medarbejdernes ve og vel, fordi de har fået en stor portion ledelse uddelegeret. Til det har Væksthus for Ledelse listet syv råd til lederen om at skabe trivsel for medarbejderne i det grænseløse arbejde, blandt andet at gøre hverdagen tilpas forudsigelig, holde snor i ambitionerne, være tydelig i signalerne, træde konstruktivt ind i konflikter, dosere involveringen, løbende vise anerkendelse og tage hånd om sin egen trivsel. 
– Det synes jeg er tankevækkende, for det kan ingen leder jo leve op til, og så arbejder de bare endnu mere … Men jeg har søgt lidt og tror, at jeg har fundet svaret: Robusthed. Det er, hvad ledere skal være, for at klare mosten. I hvert fald er antallet af jobannoncer med krav om robusthed fordoblet de seneste ti år. Så nu spørger jeg jer som praksiseksperter: Hvad vil I gøre – være robuste eller endog kolde i røven? 
Sådan kridtede Henrik Hjortdal, seniorrådgiver på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS, banen op til debat om ledernes grænseløse arbejde. 
Fleksibelt eller grænseløst arbejdsliv?
Karin Termannsen, formand for HK Kommunals chefgruppe, lagde for.
– Det er fint at kunne arbejde uafhængigt af tid og sted. Men det har også en kant. For 15-17 år siden fik jeg som den første leder en hjemmearbejdsplads i Region Nordjylland. Og jeg kunne ikke finde ud af at sætte grænser for mig selv. Det har heldigvis forandret sig. Men spørgsmålet er, om vi reelt har grænseløs arbejdstid, når vi ikke samtidig har grænseløs fleksibilitet, tid og tillid? For egentlig ville jeg hellere kalde det et fleksibelt end et grænseløst arbejdsliv.   
Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, opfordrede lederne til meget tydeligt at skelne mellem deres forskellige hatte, som hun til dagens anledning havde foldet i papir.
– En leder er arbejdsgiver for medarbejderne og kan hyre og fyre. Men lederen er også den visionære og innovative, som kan udvikle. Og så er lederen selv en ansat med nogle chefer over sig. Så uanset hvilke krav, der bliver stillet til os, mener jeg, at medarbejderne også har et ansvar for at se på lederen og tænke over, hvem de egentlig taler med. Det kan jo stå i vejen for forståelsen, fordi den måde, vi agerer som ledere på, handler om, hvilken position vi står i – hvilken hat, vi har på.  
Står til rådighed 24/7 
For Helle Riis, formand for lederne hos Socialpædagogerne, er tid en vigtig faktor.  
– Hvad stiller man som leder op med den norm, at man altid er til rådighed? Som leder af en døgninstitution er man jo på 24 timer i døgnet. Mange ledere bliver suget ind i arbejdet, er udmattede og stressede. Deres overordnede forventer, at de svarer på mailen med det samme, og fragmentering i arbejdet slider også. Det kan forplante sig i organisationen som manglende rammesætning. Så jeg mener, at vi må sætte os i det grænseløse førersæde og tage magten tilbage som ledere. Vi kan jo altid starte med os selv, ved fx ikke at sende mails til medarbejderne kl. 02 om natten. Vi skal være grænsesættende, ikke grænseløse.
– Men det kræver en forventningsafstemning med ledelsen over os, påpegede Karin Termannsen, som tilføjer:
– Det er vigtigt at få skabt en balance og derfor skal der øget fokus på ledernes arbejdsmiljø. Det arbejder vi også for i HK Kommunal. Men det skal ske i samspil med medarbejderne, så det også gavner deres arbejdsmiljø. 
Forhandler sit ledelsesrum 
For Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening, ser verden lidt anderledes ud:
– Jeg står også til rådighed 24/7-365. Jeg har solgt min sjæl til min arbejdsplads. Og jeg er ikke tilhænger af en offertilgang. Mit ledelsesrum er noget, vi forhandler, og det vil altid blive udfordret af både ledelsen og kollegerne, fordi rammerne hele tiden flytter sig. For hvis vi som ledere vil have indflydelse, må vi være til stede, når beslutningerne bliver taget – også til budgetforhandlingerne fredag aften. Det er en del af jobbet. Men når det er sagt, handler det også om rammer og relationer. Og jeg har en aftale med min ledelse om, hvorvidt jeg læser mails klokken 02 om natten. 
Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s Lederforening, fremhævede betydningen af de sociale medier, som aldrig lukker: 
– Der er mange platforme, vi som ledere skal forholde os til og positionere os på, hvis vi vil sørge for, at vores butik kører. Én af dem er de sociale medier, som kører 24/7. Der er vi nødt til at være, hvis der blæser en shitstorm. Det kræver ofte, at jeg tjekker kl. 23 om aftenen for at finde ud af, hvad der foregår, og afklare, hvornår det forventes, at jeg griber ind i en diskussion. Også på den måde bliver vores arbejde mere og mere grænseløst. 
Men, mente Irene Hesselberg, det er også et spørgsmål om samspil: 
– Jeg har da en forventning om, at hvis en medarbejder er på Facebook, når jeg ikke er, får jeg besked, hvis der foregår noget, jeg skal være opmærksom på. 
Arbejdet skal ikke slå dig ihjel 
Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen, tog fat i robusthedsbegrebet. 
– Det er jo et udtryk for kompleksiteten i vores job, ligesom grænseløs ledelse er det. Spørgsmålet er, om der kan være noget positivt i det? For hvis man får det ledelsesrum, som Anders taler om, er det måske ikke kun negativt. For mig at se er ledelse også et kollektiv, hvor vi skal kunne lede både opad og nedad. Og jeg mener ikke, at det behøver at være sådan at være leder, at der slet ikke er nogen grænse mellem arbejds- og privatliv. En ting er i hvert fald sikkert: Det er svært at stikke hovedet i busken og håbe på, at det går over, for det gør det ikke. Så vi må selv påtage os ansvaret for at skabe en ændring, slukke for mobilen og lave nogle aftaler i vores egne systemer.  
Irene Hesselberg var helt enig:
– Ja, jeg er leder, men jeg får da også gravet i min have og nusset mine børn. Grænser og rum handler om forventningsafstemning. Jeg er selv grænseløst bevidst om mit eget bidrag. Og hvis det er sådan, at du er i fare for at blive slået ihjel på din arbejdsplads, så gå dog din vej! Der findes mange andre, som kan bruge dine kapaciteter.