En del syge borgere på sygedagpenge får fjernet deres sygedagpenge på et forkert regelgrundlag, viser ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, der har undersøgt 115 sager i 16 kommuner, der har anvendt sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.
I 17 sager eller 15 procent af afgørelserne overholdes sygedagpengelovens betingelser ikke. Det betyder, at 17 sager ville blive ændret eller hjemvist, hvis afgørelserne havde været påklaget.
Undersøgelsen viser, at der mangler afgørende oplysninger på afgørelsestidspunktet i 14 sager. I 12 af de 14 sager er det afgørende lægelige oplysninger, der mangler. Afgørelserne ville blive hjemvist eller ændret i alle 12 sager, hvis de havde været påklaget. 
Det får nu hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, til at kræve en bedre indsats af kommunerne, så folk ikke mister deres indtægtsgrundlag og risikerer at må gå fra hus og hjem på grund af fejl i kommunen.
”Det er dybt bekymrende, at så mange borgere får fjernet deres sygedagpenge på et forkert grundlag. Kommunerne må stramme op og afsætte flere ressourcer til at løse opgaven, så borgernes retssikkerhed er i orden,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
En del af fejlene i sygedagpengesagerne kan skyldes arbejdspres på grund af for mange sager. Dansk Socialrådgiverforening oplyser, at de fleste sagsbehandlere har mellem 40-65 sygedagpengesager. Sagsbehandlerne oplyser i en rundspørge foretaget af Dansk Socialrådgiverforening, at 35-50 sygedagpengesager er passende.
Anbefalinger til kommunerne
Undersøgelsen danner grundlag for en række anbefalinger til kommunerne, som FTF bakker op om. Blandt andet:
– Kommunerne skal være opmærksomme på at indhente relevante oplysninger – herunder lægelige oplysninger om den sygemeldtes tilstand, hvis der er tvivl om, hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig.
– I sager, hvor der gives afslag på sygedagpenge fra første fraværsdag, skal kommunerne være opmærksomme på, om der kan være sket en afgørende forværring i den helbredsmæssige tilstand siden en eventuel tidligere sygemelding.
– Kommunerne skal være opmærksomme på at inddrage arbejdsgiver i sagen – herunder når borgeren er sygemeldt på grund af arbejdspladsproblemer.
– Kommunerne skal ved begrundelsen af afgørelsen være opmærksomme på at henvise til de faktiske forhold, der er lagt vægt på.
– Kommunerne skal træffe afgørelse efter det relevante stykke i § 7. Det skal desuden fremgå af afgørelsen, hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet efter.