Finland følger nu i sporet af andre kriseramte EU-lande og vil forringe regler på arbejdsmarkedet for at spare penge. Den ny centrum-højre-regering foreslår at gøre både helligtrekongersdagen og Kristi Himmelfartsdag til normale arbejdsdage, skære antallet af feriedage ned for statsansatte fra 38 dage til 30 dage og indføre en karensdag ved sygdom, så de syge selv må betale for den første sygedag.

I forslaget ligger ifølge Financial Times også, at syge i den resterende sygdomsperiode kun får 80 procent af den normale løn. Der bliver også skåret i overtidsbetalinger og også betalinger for søndagsarbejde.

Finland klarede sig godt gennem de første år af den økonomiske krise, men har de senere år fået problemer med både stigende arbejdsløshed, lavere vækst og underskud på statsbudgettet. Regeringen håber at spare 307 millioner euro (2,3 milliarder kroner) alene på forringelserne af sygebetalingerne. Det er besparelser, der skal være med til at holde Finland under loftet over budgetunderskud i ØMU’en. Reglerne ventes dog først at kunne gennemføres i 2016 eller 2017.

Forslagene bedømmes positivt af økonomer som chefstrateg i Nordea Jan von Gerich, der ser det som et første rigtige skridt i den rigtige retning.

De finske faglige organisationer stiller derimod spørgsmålstegn ved, om forslagene holder til en forfatningsmæssig undersøgelse. Tidligere er forslag om reformer af sundhedssystemet blevet erklæret forfatningsstridige.

Lederen af den største finske landsorganisation SAK, Lauri Lyly, siger, at hvis forslagene bliver vedtaget, vil de have uberegnelige konsekvenser for det finske samfund.

Jan von Gerich håber derimod, at regeringen står fast over for de faglige organisationer og gør op med tidlige tiders model, hvor de faglige organisationer havde magt.

Dermed er der lagt op til politiske slag i det finske efterår.

Kilde: fagligt.eu