Den franske regerings enfant terrible, økonomiminister Emmanuel Macron, chokerede endnu en gang venstrefløjen i det franske socialistparti i sidste uge. Blot en dag før, at partiet åbnede sit traditionelle sommeruniversitet i Atlanterhavsbyen La Rochelle, modtog Emmanuel Macron stående applaus på arbejdsgiverne Medefs tilsvarende sommeruniversitet, da han anklagede venstrefløjen for i lang tid at have ført en politik imod virksomhederne eller i bedste fald uden dem. Han fortsatte angrebene og gik direkte imod den politik for arbejdstid, som tidligere arbejdsminister Martine Aubri stod for, og den 35-timers arbejdsuge, hun fik indført.

Venstrefløjen har i lang tid troet, at Frankrig kunne fungere bedre ved at arbejde mindre. Alt det har vi nu lagt bag os, sagde Emmanuel Macron ifølge Le Monde.

Macron deltog ikke på socialisternes sommeruniversitet, for han meldte sig allerede ud af partiet i 2009 efter blot tre års medlemskab. På det tidspunkt arbejdede med investeringer i Rothschild & Cie.

Økonomiministeren afviste over for Le Monde, at han blot havde talt om 35-timersugen.

Det handlede efter Macrons opfattelse nu mere om et opgør om hele den politiske linje. Det gjaldt et opgør mod et Frankrig, der blokerede for fornyelse, fordi landet holdt fast i en model med reguleringen, som blev indført i de såkaldt 30 gloriøse år i efterkrigstiden fra 1946 til 1955.

Nu gjaldt det om at tilpasse lovgivningen og herunder det sociale til den ny økonomi.

Den franske premierminister, Manuel Valls udpegede Macron forrige år på et tidspunkt, hvor han skiftede venstreorienterede politikere i regeringen ud. Valls modtog samme bifald som Macron på et tidligere møde i Medef, da han udtrykte son kærlighed til erhvervslivet.

Valls ikke for ændringer af arbejdstiden
Manuel Valls har tidligere også talt imod den franske 35-timers arbejdsuge. På socialistpartiets sommermøde kom han dog en oprørt venstrefløj i møde, da han sagde, at 35-timers arbejdsugen ikke umiddelbart var til debat.

Derimod ville regeringen fortsætte reformer i den retning, som Macron havde anbefalet. Det gjaldt opgør også med den samling af arbejdsregler, som var så komplekse, at de var blevet ineffektive og ligefrem begrænsede aktiviteterne, og lønmodtagerne end ikke længere kendte deres rettigheder.

Vi må give mere spillerum til arbejdsgiverne, til lønmodtagerne og til deres repræsentanter, så de kan beslutte mere for dem selv, sagde Valls ifølge The Financial Times.

Valls udtalelser beroligede imidlertid ikke venstrefløjen i partiet. Cher Yann Galut siger til Var Matin, at hele spørgsmålet om reduktionen af arbejdstiden var et historisk spørgsmål, og Macron var i gang med at afsværge alt det, venstrefløjen og dens fædre stod for.

Det er på sin vis at fornærme Jaurès, Léon Blum, Francois Mitterrand, Lionel Jospin og Martine Aubry, sagde han ifølge bladet til France Info.

Valls fører i meningsmålinger
Martine Aubry, der er datter af den tidligere formand for EU-Kommissionen Jacques Delors og også tidligere førstesekretær i partiet, afstod fra at gå med i regeringen, da præsident Francois Hollande dannede den første efter sin valgsejr ved præsidentvalget for tre år siden. Hun har stået for en mere traditionel politisk linje i partiet helt i modstrid til Macrons tankegang, men er ikke gået ind i nogen direkte konfrontation med Valls.

Den spanskfødte Marion Valls anses som det politiske centrum i det splittede socialistparti og ses af mange som partiets redning. Han er da også stadig mere populær end den socialistiske præsident, Francois Hollande, der stadig ikke har meldt ud, om han stiller op til præsidentvalget i 2017. I den seneste meningsmåling peger i søndagsavisen Journal du Dimanche peger 35 procent af de franske vælgere på Valls og kun 22 procent på Hollande.

Kilde: fagligt.eu