Som leder i en offentlig fagprofessionel organisation møder du dagligt dilemmaet mellem at sikre en kvalitet, der kan konkurrere på internationalt niveau og samtidig skabe plads til ildsjælene.
Derfor inviterer FTF og OAO dig til arrangementet ”Strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer”.
Her vil Søren Barlebo fortælle om sine seneste forskningsresultater med et særligt fokus på offentligt ansatte ledere inden for FTF’s og OAO’s område.
Søren Barlebo har netop udgivet sin bog ”Potentialeledelse – strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer”.
Det er en praktisk brugsbog for ledere, som du vil stifte bekendtskab med til arrangementet.
Arrangementet finder sted d. 21. maj kl. 14-16 hos FTF på Niels Hemmningsens Gade 12, 1010 København K. Tilmelding skal ske senest d. 11. maj.
Til Kate Djurhuus Petersen på Find mere indenfor emnerne: