Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har tillid, samarbejde og mindre dokumentation og kontrol længe stået højt på FTF’s ønskeseddel. FTF har tidligere dokumenteret, at der hvert år bliver brugt 60 millioner timer på kontrol og dokumentation alene på FTF-området.
Derfor er det positivt, at økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard i dag på et møde med parterne på det offentlige arbejdsmarked fastslog, at kun en tæt og tillidsfuld dialog kan gøre tillidsreformen til virkelighed og udvikle velfærden til gavn for borgerne.
Med afsæt i parternes aftale om syv principper for samarbejde om modernisering fra 2013 blev der på et møde i Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag gjort status på arbejdet med at forny den offentlige sektor.
Moderniseringsarbejdet favner bredt og omfatter for eksempel indsatser mod unødvendige regler og skævvridende kontrol samt bedre anvendelse af viden, ressourcer og engagement fra borgere og civilsamfund i opgaveløsningen.
Tillid, samarbejde og effektivitet
Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne er enige om at prioritere samarbejdet om at fremme bl.a. tillid, samarbejde og effektivitet på de offentlige arbejdspladser i kommuner, regioner og stat.
På mødet præsenterede Center for Offentlig Innovation bl.a. forventninger til et kommende in-novationsbarometer for den offentlige sektor, og den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab, gjorde status på erfaringerne fra arbejdet med at udvikle nye styringsformer i den offentlige sektor.
Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard fastslår i forbindelse med mødet, at velfærden skabes, når borgerne møder veluddannede og velmotiverede offentlige ansatte.
”Regeringen har fra dag ét været i arbejdstøjet for at udvikle velfærden og sørge for, at vi bruger vores offentlige ressourcer bedst muligt. Derfor har vi gennemført reformer og tiltag på snart sagt alle velfærdsområder. Men arbejdet skal fortsætte på alle niveauer. For det er ikke mindst på den enkelte offentlige arbejdsplads, at ledere og medarbejdere gennem en tæt og tillidsfuld dialog kan gøre tillidsreformen til virkelighed og udvikle velfærden til gavn for patienten på sygehuset, de plejekrævede ældre samt børn og unge på folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler,” siger Morten Østergaard.
Formand for FTF Bente Sorgenfrey deltog på mødet og glæder sig over ministens opbakning til tillidsreformen.
”Jeg er glad for, at vi i dag har fået bekræftet, at der fortsat er politisk opbakning til tillidsreformen. På de offentlige arbejdspladser er der brug for at få ryddet tvivlen af vejen, så udviklingen med en tillidsbaseret offentlig sektor kan fortsætte. For uden opbakning fra den politiske og administrative top kan vi ikke skabe den tillid, som er forudsætningen for, at vi kan udvikle og modernisere den offentlige sektor. Kun gennem dialog og samarbejde kan vi skabe bedre kvalitet til borgerne og bedre job til de ansatte,” siger Bente Sorgenfrey.