Det er ikke lykkedes at ”knække arbejdsskadekurverne” på de danske arbejdspladser.
Mere end 40.000 lønmodtagere kommer årligt ud for en arbejdsulykke, ligesom der årligt anmeldes godt 20.000 erhvervsbetingede lidelser. De tal har stort set ikke rykket sig de sidste mange år. 
Derfor har LO og FTF bedt eksperter fra COWI, NewInsight og Team Arbejdsliv om at komme med deres bud på, hvordan et nyt rådgivningssystem kan se ud.
Forslaget fremgår af rapporten ”Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv”, der udkom i dag.
"Alt for mange får ødelagt deres liv af dårligt arbejdsmiljø til skade for både dem selv, virksomhederne og samfundet. Alligevel er det i dag stort set kun virksomheder med store og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der modtager hjælp udefra. Det dur ikke. Rådgivning om bedre arbejdsmiljø skal være en naturlig del af dagligdagen på arbejdspladserne, og det skal være motivation, der driver virksomhederne – ikke tvang", siger LO’s næstformand Lizette Risgaard.

Alle skal have rådgivning
Eksperterne foreslår i den nye rapport, at virksomheder skal motiveres til at bruge rådgivning gennem økonomiske incitamenter. Erfaringerne viser, at særligt små og mellemstore arbejdspladser har behov for ekstern støtte. Eksperterne peger derfor på, at der skal være særlige incitamenter rettet mod dem. Fx at de kan få et vist antal gratis rådgivningstimer.

"Vi hører meget ofte fra arbejdspladserne, at det er svært at forebygge og løse de mere komplicerede arbejdsmiljøproblemer uden professionel hjælp. Det gælder ikke mindst i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor udviklingen i de senere år er gået den helt forkerte vej. Jeg håber derfor, der vil være bred opbakning til, at vi imødekommer arbejdspladsernes behov for rådgivning. Ikke bare til brandslukning, når det er gået galt, men også til den forebyggende indsats, der gør, at alle kan få et langt og godt arbejdsliv. Vi glæder os til at diskutere med alle relevante parter, hvordan vi bedst kan gøre det", siger formand for FTF Bente Sorgenfrey. 
Rapporten ”Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv” kan ses som et supplement til en hvidbog om arbejdsmiljørådgivning, som beskæftigelsesministeren har lovet kommer til næste år. Derfor vil LO og FTF i de kommende måneder diskutere udspillet med relevante aktører. Læs rapporten ”Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv” her
Kontakt: Pressekonsulent i LO; Anette Bindslev, 23 38 42 14, eller journalist i FTF; Jens Peter Kildevang, 40 11 88 29. Formand for FTF; Bente Sorgenfrey kan træffes direkte på tlf. 40 45 26 45