Hvor går man som medarbejder hen, hvis dokumentationskrav eller andre regler spænder ben for ens arbejde? I Socialforvaltningen i Københavns Kommune har svaret i de seneste 14 måneder været: MeningsSamlingen. Via en enkel formular eller et telefonopkald kan alle ledere og medarbejdere i socialforvaltningen anmelde uønskede regler og bede om at få dem behandlet i MeningsSamlingen. Her sidder otte medarbejdere og ledere, der er valgt af deres kolleger, fordi de er særligt gode til at lytte og se en sag fra flere sider. De repræsenterer ikke en særlig arbejdsplads eller en medarbejdergruppe, men skal være helt upartiske.

Hver måned mødes MeningsSamlingen og diskuterer en eller flere af de regler, som medarbejderne er utilfredse med. Det sker ved, at dem, der har anmeldt reglen, bliver indbudt til et møde i Meningssamlingen – nogle gange sammen med andre ansatte, der arbejder på samme område som anmelderne. Hvis anmelderne f.eks. er pædagogiske medarbejdere fra et tilbud på handicapområdet, bliver der måske inviteret nogle pædagogiske medarbejdere fra et andet tilbud på handicapområdet med til mødet.

Hverdagseksempler på bureaukrati
Selve mødet foregår ved, at anmelderne bruger konkrete eksempler fra hverdagen til at vise, hvordan den uønskede regel er en hindring for deres arbejde. Herudover forklarer en embedsmand med kendskab til området, hvad formålet med reglen er. Når de er færdige, forlader alle lokalet bortset fra MeningsSamlingens medlemmer, der nu diskuterer sig frem til et løsningsforslag. Nogle gange er forslaget, at reglen bliver helt afskaffet – andre gange at reglen bliver ændret eller justeret. Løsningsforslaget bliver herefter indstillet til Socialforvaltningens direktion, som 11 ud af 11 gange har vedtaget forslaget. Hvis det skulle ske, at dierektionen ikke har bemyndigelse til at afskaffe eller ændre reglen, kan den indstille til, at Socialudvalget eller Borgerrepræsentationen ændrer reglen. Men dette har der endnu ikke været behov for indtil videre.
Mødet i MeningsSamlingen bliver primært brugt, hvis der er meget forskellige perspektiver på en sag. I de fleste tilfælde bliver der fundet en løsning i dialog mellem anmelderne og de ansvarlige embedsmænd på området. Det sker eksempelvis, hvis reglen viser sig ikke at stamme fra et centralt besluttet krav, men er vedtaget ude på arbejdspladsen, eller hvis der er tale om en regel, der er dårligt kommunikeret, hvilket har givet anledning til misforståelser. Indtil videre har embedsmænd og anmeldere løst sagen uden om MeningsSamlingen i 24 ud af 35 sager.