Øget tillid på arbejdspladsen giver bedre resultater til glæde for borgere, brugere og kunder. Det viser en rundspørge blandt over 2000 ledere på FTF-området. Her har over halvdelen svaret, at tillid øger kvaliteten af arbejdet. Samtidig vurderer ni ud af ti ledere, at tillid øger arbejdsglæden, og over en tredjedel mener, at tillid fører til mere innovation i opgaveløsningen.

Tallene falder helt i tråd med de syv principper for samarbejde, som FTF og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked aftalte med regeringen denne sommer. De syv principper er startskuddet til tillidsreformen, og en central del af reformen er at give mere plads til medarbejdernes faglige dømmekraft i dagligdagen.
Den kurs har længe været hverdag for leder i børnehuset Stensmosen i Albertslund, Mette Sanderhage. Her har alle pædagoger hver sit ansvarsområde. En pædagog er eksempelvis ansvarlig for motorik, en anden for sprogudvikling og en tredje for miljømål og -rapportering.

”Jeg har fuld tillid til, at medarbejderne løser problemerne på deres ansvarsområder bedst muligt. En medarbejder har eksempelvis ansvaret for arbejdsskemaerne. Det betyder, at medarbejderen udarbejder skemaet inden for den økonomiske ramme, og jeg behøver derfor ikke at kontrollere, om timerne passer. Erfaringen er, at medarbejderne er enormt gode til at løse opgaverne – de har fingeren på pulsen, og de går rigtig meget op i deres ansvarsområder,” siger Mette Sanderhage.
Øget ansvar letter presset om øget dokumentation
Opdelingen i ansvarsområder begyndte for næsten ni år siden i kølvandet på regeringens krav om øget dokumentation på arbejdspladserne. Mette Sanderhage forklarer, at der i begyndelsen herskede en uvilje mod de nye opgaver med dokumentation, men at opgaverne begyndte at give bedre mening, da de blev givet til de medarbejdere med særlig ekspertise og interesse for området.
”Jeg ser ansvarsopdelingen som et naturligt svar på en ny tid – en aktiv måde at håndtere presset om øget dokumentation på – at få opgaverne til at give mening,” siger Mette Sanderhage.
Erfaringerne stemmer overens med tidligere undersøgelser fra FTF, der viser, at medarbejdere er mere tilfredse med kvaliteten af dokumentationen, hvis de har haft indflydelse på dokumentationsmetoden.

Udover at gøre opgaverne med dokumentation mere meningsfulde har opdelingen i ansvarsområdet også ført til mere overblik og overskud i hverdagen for medarbejderne. Alle ved, hvem der tager sig af hvad, forklarer Mette Sanderhage.
Stadig barrierer for at øge tilliden
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er glad for, at lederne ser store fordele ved at bruge tillid som ledelsesredskab. Det er derfor rigtig ærgerligt, at der stadig eksisterer betydelige barrierer for at øge tilliden ude på arbejdspladserne, siger hun og henviser til, at ca. halvdelen af alle lederne i samme undersøgelse svarer, at regler og centrale proceskrav spænder ben for at øge tilliden. Et problem den kommende tillidsreform forhåbentlig vil kunne være med til at løse, siger Bente Sorgenfrey.

”Tallene i undersøgelsen understreger, at der er mange fordele ved at lade medarbejderne bruge deres faglighed til at planlægge og organisere arbejdet. Opgaven i fremtiden bliver at bevare et højt kvalitetsniveau i den offentlige sektor, samtidigt med at vi gør tingene smartere og mere effektivt – og her kan øget tillid og ansvar være nøglen,” siger Bente Sorgenfrey.
Tillid og ansvar øger innovation
Udover at højne kvaliteten af arbejdet peger over en tredjedel af lederne i undersøgelsen på, at øget tillid fører til mere innovation. Selvom det kunne lyde ulogisk, har Mette Sanderhage oplevet, at opdelingen af fagområder har medført idéudvikling og inspiration.
”Vi prioriterer, at medarbejderne kan lave oplæg om deres ansvarsområder til forældrene og resten af personalegruppen. Tidligere på efteråret holdt den ansvarlige medarbejder for motorik og sanseintegration eksempelvis en virkelig spændende præsentation for resten af personalegruppen. Hendes inspiration spreder sig på den måde til resten af gruppen, som fører til nye måder at tænke på,” siger Mette Sanderhage.