Vores ret til at holde ferie er ikke bare kommet dumpende, da vi havde brug for den. Den har vi kæmpet for ved at stå sammen.  Og efterhånden som fagforeningerne har lavet aftaler med arbejdsgiverne om flere ferieuger, er forbedringerne blevet implementeret i ferieloven, så alle danskere får glæde af resultaterne.
Frem til 1938 var det langt fra alle, der havde ret til at holde ferie. Det gjaldt kun borgerskabet og statsfunktionærer, som havde bedre aftaler om ferie end arbejderne. I 1919 havde hver femte af de organiserede arbejdere ferie med løn.
I  1920, kort efter otte timers-arbejdsdagen var indført og stemningen i fagbevægelsen derfor var positiv, fremlagde De Samvirkende Fagforbund i Danmark et forslag om en til to ugers lønnet ferie. Det afviste arbejdsgiverne stejlt med argumenter om, at det var en skjult lønforhøjelse, det ville skade beskæftigelsen og ville svække konkurrenceevnen i forhold til udlandet.
Fagbevægelsen kæmpede videre, og i 1934 kunne 47 procent af de organiserede arbejdere holde ferie med løn, og i 1936 havde to tredjedele af de organiserede arbejdere forhandlet sig til betalt ferie – ofte højst en uge.
Kampen for ret til ferie og rekreation skred altså langsomt frem. Ud over fagbevægelsens indsats var der også et pres fra den internationale arbejdskonference i Geneve, som i 1936 vedtog en konvention om en uges ferie til offentligt og privat ansatte. Med den internationale konvention og fagbevægelsens pres lykkes det altså at få Ferieloven vedtaget i 1938 og dermed sikre alle ret til to ugers ferie med løn. Begejstringen var stor i både regeringspartierne med Stauning i spidsen og i fagbevægelsen.  
Efter den skelsættende vedtagelse af ferieloven, er loven løbende blevet forbedret. Det kan vi takke medlemmerne af fagforeningerne for. Det  har nemlig foregået sådan, at fagbevægelsen har forhandlet sig til mere ferie, som så efterfølgende er blevet implementeret i ferieloven. Så medlemmernes indsats kommer alle danskere til glæde – også dem, der har valgt ikke at tage ansvar og stå uden for fællesskabet.  I 1953 fik vi tre ugers ferie, i 1971 sikrede loven fire ugers ferie, i 1979 blev det til fem ugers ferie, og i 2000 fik vi den sjette ferieuge ind i overenskomsterne. Den består af fem feriefridage, som de overenskomstdækkede har ret til at holde.

Vores ret til ferie er et af budskaberne i LO- og FTF-organisationernes fælles oplysningsindsats Er du OK? Her fortæller vi, at overenskomsterne sikrer dig den sjette ferieuge. Når vi kæmper for at bevare vores ret til ferie og de øvrige rettigheder, vi har forhandlet på plads, hører vi nogle af de samme modargumenter som i 1920. At det vil skade konkurrenceevnen og fordyre produktionen. Senest var det under de kuldsejlede trepartsforhandlinger i 2012, hvor det var på bordet, at lønmodtagerne skulle betale krisen med at aflevere to feriedage.
Nu er ferien her, og hvis du er medlem af en OK fagforening kan du takke dig selv og dine organiserede kolleger for, at I kan holde jer en velfortjent sommerferie.