De offentlige arbejdsgivere – KL og staten – bør komme til forhandlingsbordet og finde en løsning på konflikten på skoleområdet. Sådan lyder opfordringen i dag på konfliktens første dag fra FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, deriblandt  Danmarks Lærerforening.

Det kræver vilje til forhandling fra arbejdsgiverne. Økonomisk er der i hvert fald absolut intet, der tvinger kommunerne tilbage til forhandlingsbordet – tværtimod. Nye beregninger FTF viser, at kommunerne sparer hele 48 millioner kr. om dagen på ikke at skulle udbetale løn til landets ca. 50.000 konfliktramte lærere.
FTF’s beregning tager udgangspunkt i en gennemsnitlig lærerløn på 38.000 – brutto, dvs. inklusive pension. En del af de 50.000 konfliktramte lærere er deltidsansatte. Omregnet til fuld tid giver det 38.000 fuldtidsansatte.
Staten sparer også lønudgifter til de ca. 15.000 konfliktramte lærere ansat i staten, men her er regnestykket noget mere kompliceret og derfor ikke med i FTF’s beregning.

Lad os få et balanceret indgreb
Bente Sorgenfrey, formand for FTF, opfordrer kraftigt de offentlige arbejdsgivere til at komme til forhandlingsbordet og indgå i reelle forhandlinger.
”Det er aldrig for sent at finde en forhandlingsløsning. Det er en udsigtsløs konflikt, der nu bliver rullet ud, og det kan ingen være tjent med. Forhandlingerne har allerede har været styret alt for voldsomt af politiske interesser. Men hvis arbejdsgiverne kort og godt aldrig har tænkt sig at forhandle, så lad os få et hurtigt lovindgreb, der balancerer parternes legitime interesser”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at arbejdsgiverne under alle omstændigheder har opnået det, de ville: nemlig at arbejdstidsreglerne bortfalder, når skoleåret slutter til sommer.
KL opsagde den gamle arbejdstidsaftalen forud for konflikten – det foregik helt efter spillereglerne på arbejdsmarkedet. Så under alle omstændigheder står lærere og kommuner i øjeblikket uden en aftale efter sommerferien.