Polske arbejdsgivere især i byggeindustrien protesterer efter en EU-dom, der siger, at de skal betale sociale bidrag i de lande, de udstationerer lønmodtagere, og ikke de lave satser i Polen. Arbejdsgiverne finder ifølge Eurofound, at dommen betyder, at de mister konkurrenceevne, fordi arbejdskraften bliver dyrere. Det hedder dog også, at nogle arbejdsgivere forstod, at deres tidligere praksis kunne opfattes som social dumping.
Hele sagen handler om den polske byggearbejder Kita, der arbejdede for det polske Format Urzadzenia, men var udstationeret i flere lande, Frankrig, Finland, Tyskland, Storbritannien og Irland. I perioder arbejdede han kun i et land. Format indbetalte sociale bidrag til den polske myndighed ZUS, der afviste indbetalingerne. Beløbene skulle indbetales, hvor Kita arbejdede, hed det.
Format gik til retten. Firmaet var parat til at betale de sociale bidrag, men til Polen og ikke de højere bidrag der var i de lande, som Kita arbejdede i. Retten gik Format imod, og han appellerede. Efter Formats juristers opfattelse hed det i den meget omfattende EU-forordning 1408, at Kita faldt ind under bestemmelser om personer, der arbejdede i flere lande.
Appelretten sendte opklarende spørgsmål til EU-Domstolen, der finder, at personer, der ligesom Kita har kontrakter på arbejde i andre lande også skal betale de sociale afgifter i de lande.
Find mere indenfor emnerne: