Den nye akutpakke for ledige med bl.a. ekstra samtaler med en jobkonsulent, opkvalificeringsjob og mere jobrotation var blandt de initiativer som statsminister Helle Thorning Schmidt fremhævede i sin tale ved Folketingets åbning i dag.
Og regeringen har grund til at prale af pakken – men der må klart mere til. Det mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
”Akutpakken kan klart være med til at mindske ledigheden, men alt tyder på, at den kan ikke løse hele problemet. Regeringen er nødt til også at lempe dagpengereglerne og se på lavere genoptjeningskrav. I dag er det meget svært for en ledig at skaffe sig timer nok til de 52 uger gennem løse vikarjob og andre former for løse timer”, siger Bente Sorgenfrey.

Straffet for én vikartime
Regeringen må også løsne op for de stramme regler om supplerende dagpenge, hvis de mange ledige for alvor skal hjælpes, mener FTF’s formand. I dag kan en ledig supplere løse timer og deltidsjob op med dagpenge i en periode på kun 30 uger. Herefter skal man melde sig fuldtidsarbejdsløs. Helt hul i hovedet, mener FTF’s formand.
”Fx kan en skolelærer efter 30 ugers ledighed ikke tage en eneste vikartime uden at miste dagpengene. Det virker jo som en bremseklods for at skaffe sig flere løse timer”, siger  Bente Sorgenfrey.

Drop anlægsloftet nu
Mindst lige så vigtigt er det, at regeringen sætter mere gang i væksten, mener FTF.
En ny undersøgelse fra FTF viser, at hver tredje kommune opgiver næste år planlagte renovationer eller nybyggerier pga. den skrappe økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne. På den måde bliver væksten kvalt inden den kommer i gang, pointerer Bente Sorgenfrey.
”Regeringen bremser for hårdt op. Den kickstart, som regeringen lancerede i regeringsgrundlaget, får slet ikke lov til at virke. Det vil give stor mening helt at droppe det anlægsloft”, siger Bente Sorgenfrey.

Medarbejdernes erfaring skal bruges
Statsministeren understregede i talen, at regeringen har fået styr på de offentlige udgifter. Bente Sorgenfrey konstaterer, at det er rigtigt – men samtidig peger hun på, at den bedrift har haft sin pris i form af nedskæringer i den offentlige sektor.
”Regeringen har fået styr på de offentlige udgifter. Men den offentlige sektor skal ikke kun på slankekur – den skal også moderniseres. Det fastslog regeringen allerede i sit regeringsgrundlag. Vi savner, at regeringen sætter handling bag sine ord om en modernisering af den offentlige sektor gennem tillid, faglighed, ledelse og afbureaukratisering”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at en afgørende forudsætning for en reel forandring af den offentlige sektor er, at den sker i et meget tæt samarbejdet med medarbejderne. Deres faglighed, viden og erfaring med, hvad der virker og ikke virker i dagligdagen, er guld værd”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun opfordrer regeringen til i samarbejde med kommuner, regioner og de faglige organisationer at få sat gang i en reel dialog om, hvordan vi bedst udvikler den offentlige sektor.