Den økonomiske krise i Europa sætter spor i landenes hjælp til de fattige lande. Tre år før, de vedtagne millennium -mål skulle være nået, er næsten alle EU-landene langt fra målet, og det går den gale vej. I gennemsnit faldt støtten til ulandene med 1,5 procent i 2010/11, og kriselande skærer drastisk, viser en ny analyse fra græsrodsbevægelsen one.org/international.

Grækenland skar 40 procent i støtter til de i forvejen meget små projekter til ulandene. Spanien skar ulandsbudgettet med en tredjedel. FN’s mål om, at landene skulle bruge 0,7 procent af landenes BNP på fattigdomsbekæmpelse i 2015, er foreløbig kun opfyldt i Danmark, Sverige, Luxembourg og Holland. Resten af landene er langt fra at opfylde målet.
For de lande, der først kom med i EU i 2004 og 2006, gælder der et andet mål. Landene havde nærmest ingen ulandshjælp på det tidspunkt, og målet blev sat til 0,33 procent i 2015. Men det når intet land. I Letland var ulandshjælpen sidste år på 0,07 procent af BNP og i Polen på 0,08 procent. I intet af de 12 nye lande var hjælpen på over 0,24 procent. Det var, hvad Malta ydede i ulandsbistand, mens Cypern som nummer to gav 0,16 procent.
Netop nu diskuterer EU-landenes udenrigsministre EU’s kommende budgetmæssige ramme. En række landes ministre ønsker, at EU-Kommissionens forslag til budget bliver barberet. I Europa-Parlamentet møder landene kritik, og en række parlamentarikere taler om manglende solidaritet under krisen.
Manglende italiensk solidaritet
Også blandt ministrene har flere landes ministre talt om solidaritet, og at de rigere lande i EU må yde mere. Det er især polakker og politikere fra lande, der henter store beløb fra EU’s kasser, der kæmper mod, at beløb i landbrugsfonde og strukturfonde bliver skåret, og at der bliver sat et lavere loft over, hvor meget et land kan modtage.

Netop Polen bekæmper, at loftet sænkes. Men også italienere råber på solidaritet fra de bedre stillede europæere. 

Den italienske solidaritet med de fattige lande er imidlertid ikke stor. Det samlede italienske beløb til ulandsbistand er ikke meget større end det danske og klart mindre en det svenske, hvad også det spanske er.

Italien giver blot 0,17 procent af sit BNP i bistand ti de fattige lande, Spanien 0,29 procent, men Tyskland heller ikke her rutter med pengene og kommer op på 0,39 procent.
Kilde: fagligt.eu