Kommunikation, organisering, strategiplanlægning og økonomistyring. Man kan altid lære noget nyt, og det vil lederne på FTF-området gerne. En opgørelse fra FTF viser, at tilslutningen til lederuddannelserne er steget markant de seneste år. FTF er hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte – herunder cirka 34.000 ledere.

I 2009 fik "Diplomuddannelse i Ledelse" (DIL) støtte til at uddanne 1.803 såkaldte årsværk. Bare to år senere i 2011 var tallet steget til 2.249 årsværk på samme uddannelse.
Et årsværk svarer til 60 ECTS-points. I praksis består Diplomuddannelsen I Ledelse af 9 moduler af 5 ECTS-point hver og et specialemodul af 15 ECTS. Mange ledere tager dog ikke hele diplomuddannelse, men nøjes med de moduler, der giver bedst mening for deres fag. De 2.249 årsværk i 2011 dækker derfor over et meget højere antal ledere, der tager et eller flere diplomer inden for ledelse.
"Den Offentlige Lederuddannelse" (DOL) , som også har diplomniveau, startede op i  2009 med beskeden støtte til at uddanne 21 årsværk. I 2011 var antallet af årsværk steget til 220 – altså mere end en tidobling. Deltagere på de to uddannelser, DIL og DOL, er hovedsageligt ledere i FTF-fagene – eksempelvis politibetjente, bankansatte, lærere og sygeplejersker og sundhedspersonale.
Baggrunden for stigningen er blandt andet, at trepartsforhandlingerne i 2007 havde fokus på ledelse og lederuddannelse som redskaber til at skabe bedre kvalitet i den offentlige sektor.  Det resulterede i, at ledere fik ret til lederuddannelse på diplomniveau. Og den ret bruger lederne tilsyneladende.