I en udtalelse, der blev vedtaget på denne uges samling, hedder det, at der skal sættes en ny fond op, som kan opkøbe de dyrt forrentede statsobligationer, som går ud over landenes gæld på 60 procent af nationalproduktet.

Europa-Parlamentet bygger på en gruppe tyske økonomers forslag, der går ud fra, at det er muligt at refinansiere landenes gæld til en billigere pris. Europa-Parlamentet opfordrer til ”indarbejdelse af den lovgivning, der er nødvendig for at muliggøre en amortiseringsfond (fond til afvikling af lån), fortrinsvis inden for rammerne af den nuværende tosidede lovgivningsprocedure; beklager, at dette endnu ikke er påbegyndt.”

I udspillet fra de tyske økonomer forudsættes det, at medlemslandene kommer under stærk overvågning og forpligtes til at konsolidere deres offentlige udgifter og gennemføre reformer. Europa-Parlamentet erkender da også, at finansstabilitet er en vigtig del af løsningen på den nuværende krise, men fastholder samtidig, at økonomisk genopretning kræver, at solidariteten bliver styrket, og der bliver sat gang i vækst og beskæftigelse.

Europa-Parlamentet følger op på udtalelsen med en debat om euro-obligationer på samlingen fra den 13. februar og en rapport om obligationerne. Rapporten lægger op til, at der kommer euroobligationer, der kan finansiere en del af de forgældede landes gæld og sikre dem en større kreditværdighed ved, at de tjener på troværdigheden i de lande, der har færre problemer med økonomien ved, at de kommer i en fælles pulje.

Rapporten erkender, at der er modstand mod en sådan ordning i lande, der i dag har en høj grad af troværdighed i lande som Tyskland, Finland og Holland. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de lande også har en for del af en ordning.

Kilde: fagligt.eu