Et fransk-tysk udspil ventes på mødet i Det Europæisk Råd den 30. januar – eller 29., hvor en bebudet belgisk generalstrejke gør det umuligt at holde mødet som planlagt.

Oplægget til topmødet ventes at lægge op til forslag om energiskatter, en fælles skattebase med retningslinjer for blandt andet afskrivninger og måder at opgøre virksomhedernes indkomster på. Der ventes også fremskridt i regler for et fælles system for afgifter på finansielle transaktioner og selskabsskatte, hvor et forslag dog først ventes i februar.

Det danske EU-formandskab har som et af målene på det økonomiske område, at EU styrker samarbejdet på skatteområdet. Formandskabet peger på netop energiskatter, der kan hjælpe med at opfylde klima- og energimålene. De spørgsmål kommer til behandling under det danske formandskab ligesom samarbejdet om rentebeskatninger udlændinge, hvor der lægges op til at stramme op i regler om pligt til at oplyse om udlændinges renteindtægter af opsparing i et andet land.

Forslag på skatteområdet vækker modstand i flere lande, hvor ikke kun Storbritannien er modstander af harmoniseringer og en afgift på finansielle transaktioner. Også Tjekkiet er modstander af det forslag, mens Ungarn kan acceptere det. Men den ungarske regering imod, hvis noget forslag berører Ungarns ret til lave skatter, som regeringen ser som en konkurrencefordel.

Frankrig og Tyskland ventes også at stille forslag om særlige jobcentre, der kan støtte arbejdsløse i at få job eller uddannelse. De to lande ventes også at gå videre med udviklingen af den særlige model med flexicurity, hvor der bliver større fleksibilitet for virksomhederne og de ansatte samtidig får større sikkerhed for at fastholde job eller få ny job.

Kilde: fagligt.eu